Des del programa es plantegen noves fórmules d’intervenció adreçades a abordar els reptes de la situació actual, després d’una trajectòria de treball de més de 10 anys. “En Plenes Facultats” és un projecte de la Fundació Salut i Comunitat, pioner en la prevenció de l’abús de drogues i promoció d’hàbits saludables en contextos universitaris. El programa es va iniciar el 1999.

El projecte "En Plenes Facultats" es renova després de més d'una dècada en funcionament

Segons fonts del projecte, en aquest replantejament han influït dos factors. D’una banda, un context social altament variable i complex que exigeix ​​un abordatge multifactorial del fenomen de lesdrogodependències, a causa principalment als profunds canvis que han esdevingut durant aquests últims 10 anys (canvis en les substàncies, en els hàbits de consum, en la percepció social sobre el fenomen, en les formes de comunicació, etc.)

I, per altra banda, a causa de la situació política, social i econòmica actual, la qual els porta a la recerca de l’eficiència, optimització i innovació de les intervencions preventives.

Actualment, s’està treballant en la reformulació del projecte, a través d’un procés creatiu amb el qual es busca, d’una banda, potenciar aquells aspectes que han aconseguit un major impacte i resultats en el programa i, per una altra, introduir noves fórmules que fomentin la participació de joves universitaris i universitàries.

Un dels grans reptes plantejats en el projecte des dels seus inicis, ha estat l’adaptació de les seves intervencions al context universitari. La seva població objectiu, a més d’estudiants universitaris, són joves, que comparteixen trets i característiques amb la resta de la població jove del país.

No obstant això, des del programa es pretén fer una prevenció “personalitzada”, no volent caure en “receptes estàndard”. Es tractaria d’una prevenció aplicada de manera específica a aquest col · lectiu, que si bé té atributs en comú amb la resta dels joves, sí que es creu que han de ser considerats des de diferents perspectives.

Un altre aspecte al qual se li vol donar importància des del projecte és el tractament multidisciplinari o articulació del coneixement interdisciplinari, com a fórmula per tractar un fenomen tan complex com és el de les drogues i la joventut.

En aquest sentit, es considera que la prevenció no és tasca exclusiva dels professionals de la intervenció social i, en conseqüència, s’han integrat disciplines com ara el màrqueting, “coolhunting” (“caça de tendències”) i publicitat, “el coaching “, i les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Finalment, es potenciaran elements com ara l’ús d’un llenguatge positiu i l’humor com a recurs que reforça processos cognitius deductius – inductius, la conscienciació, la reflexió i, per tant, la construcció de l’aprenentatge.

D’altra banda, també la referència al grup d’iguals. No es vol abordar la individualitat, sinó la col · lectivitat, tenint en compte que els joves pertanyen a grups. Per tant, es continuarà treballant la identitat i l’autoconcepte a nivell grupal.

A més, es duran a terme noves fórmules amb què es tractarà de buscar una major implicació i participació del col · lectiu universitari, a través de l’ús de xarxes socials, i un enfocament transmèdia, com una evolució de l’educació entre iguals.

Cal destacar, d’altra banda, la promoció d’una imatge de joves implicats, amb recursos múltiples, creatius, totalment capacitats, amb objectius de futur, amb ganes de canviar el món, amb somnis, amb dificultats en l’entorn, etc.

I també la recerca d’un major impacte i visualització, tant del projecte com del seu missatge preventiu, a través de la col · laboració amb diferents mitjans de comunicació.

La idea és poder posar en marxa aquestes noves fórmules durant el nou curs acadèmic 2013-2014 i implicar les deu universitats que fins al moment col·laboren amb el projecte, encara que no es descarta la intervenció en nous centres universitaris.