Des de l’any 2016, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) atén, a través d’aquest programa, a dones drogodependents amb alt grau d’exclusió social i extrema vulnerabilitat social. El Programa Rosella, al qual se li ha atorgat un any més aquesta subvenció de 8.000 €, es realitza a València, ciutat en la qual FSC desenvolupa la seva activitat des de l’any 2002 amb un programa d’intervenció biopsicosocial que actualment es desenvolupa al Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE), dirigit a persones en extrema situació de marginació social.

La Fundació Bancaixa i Bankia han resolt la 17a Convocatòria Fundació Bancaixa -Bankia Coopera ONG amb la concessió de 400.000 euros a 46 entitats de la Comunitat Valenciana, entre elles FSC, per recolzar projectes d’acció social en els àmbits d’exclusió social i cooperació internacional.

Aquesta convocatòria d’ajuts permet finançar iniciatives que incorporen la participació dels ciutadans/es i que treballen per eradicar la pobresa i la marginació social.Els programes recolzats se centren en els col·lectius que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat en la Comunitat Valenciana (aturats/des de llarga durada, famílies sense recursos i infància, persones sense llar i immigrants, persones amb addiccions i població reclusa i exreclusa), així com en la població en països en vies de desenvolupament.

En representació de la nostra entitat, van assistir a l’acte de lliurament d’aquest ajut Isabel Alarcón, sotsdirectora del CIBE de València, i Raquel Álvarez, coordinadora del Programa Rosella. Els objectius d’aquest projecte són: visibilitzar la problemàtica de les dones usuàries de drogues en situació d’exclusió social i sensibilitzar a la resta dels agents socials; propiciar les condicions necessàries per aconseguir intervencions de més abast, quan es donin les condicions i crear millores en l’àmbit personal, social, familiar i comunitari de les participants.

La situació d’aquestes dones al final del procés és sensiblement millor, ja que disposen d’eines i coneixements que els permeten accedir a recursos de més abast. Per això, atesos els bons resultats, en aquesta edició, la Fundació Bancaixa-Bankia Coopera ONG ha tornat a confiar en FSC.

A la present convocatòria han concorregut associacions sense ànim de lucre de tota la Comunitat Valenciana. A la província de València s’han donat suport 34 projectes, mentre que a Alacant han estat 7 les iniciatives recolzades, ia la província de Castelló han rebut ajudes 5 associacions. Aquests ajuts estan destinats a afavorir iniciatives encaminades a promoure el desenvolupament i millora d’una societat en igualtat de drets i oportunitats.