Des de l’any 2016, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) atén, a través del Programa Rosella, a dones drogodependents amb alt grau d’exclusió social i extrema vulnerabilitat social. Aquest programa es realitza a València, ciutat en la qual FSC desenvolupa la seva activitat des de l’any 2002 amb un programa d’intervenció biopsicosocial que actualment es desenvolupa en el Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) , dirigit a persones en extrema situació de marginació social.

La Fundació Bancaixa i Bankia han resolt la 16a Convocatòria Fundació Bancaixa-Bankia Coopera ONG amb la concessió de 400.000 euros a 44 associacions de la Comunitat Valenciana per a recolzar projectes, tant d’exclusió social com de cooperació al desenvolupament, entre elles la Fundació Salut i Comunitat.

La dotació d’aquest programa procedeix de l’aportació directa de Bankia, així com de la recaptació aconseguida via la seva Targeta ONG, associada a Fundació Bancaixa. Els projectes en el camp de l’exclusió social són els que compten amb el major nombre d’ajudes concedides amb 32 projectes recolzats i una dotació de 290.000 euros.

En el marc del Programa Rosella, l’any passat es va atendre a l’CIBE de València a un total de 208 usuàries, a través del centre fix al barri de Patraix i d’una unitat mòbil que actua a les zones del barri de la Fuensanta i a Velluters, a València.

El perfil de les dones ateses va ser:

  • Edat mitjana de 42 anys, amb edats compreses entre els 24 i 68 anys.
  • Allotjament: el 45% de les dones van ser considerades persones sense llar (PSL), de les quals 17 van estar en algun moment de l’any 2017 fent nit en espais públics i 76 en allotjament insegur, estructures temporals, impròpies.
  • Procedència: el 18% de les usuàries eren estrangeres, amb les dificultats que això comporta, com problemes de documentació o manca de possibles suports familiars propers.
  • Estat de salut: El 14% era VIH +, el 29% VHC + i el 11% presentava coinfecció a les dues.
  • Salut mental: del total atès, 23% dones van presentar símptomes psiquiàtrics. D’aquestes, el 55% va afirmar estar en tractament.
  • Tractament de l’addicció: el 59% de les dones manifesta no estar en tractament i/o seguiment actiu en una Unitat de Conductes Addictives (UCA). De les que sí estan, el 72% es troba en el Programa de Manteniment de Metadona.

La situació d’aquestes dones al final del procés és sensiblement millor, ja que disposen d’eines i coneixements que els permeten accedir a recursos de més abast. Per això, en aquesta edició, la Fundació Bancaixa-Bankia Coopera ONG ha tornat a confiar en FSC perquè puguem continuar desenvolupant el treball amb dones drogodependents amb alt grau d’exclusió social.

Cal assenyalar que aquesta convocatòria està destinada a afavorir iniciatives d’associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, encaminades a afavorir el desenvolupament i millora d’una societat en igualtat de drets i oportunitats. El programa d’ajudes se centra en els col·lectius que actualment es troben en situació d’extrema vulnerabilitat: famílies sense recursos i infància, aturats/des de llarga durada, persones amb addiccions, immigrants, persones sense llar i població reclusa i exreclusa.

A la convocatòria han concorregut associacions sense ànim de lucre de tota la Comunitat Valenciana. A la província de València s’han donat suport 31 projectes, mentre que a Alacant han estat 6 les iniciatives recolzades ia la província de Castelló han rebut ajuda 7 associacions.