El Govern català ha aprovat ampliar el programa Cercles de Suport i Responsabilitat (CerclesCat), adreçat a persones condemnades per agressió sexual, a tots els centres penitenciaris de Catalunya, després d’haver quedat demostrat que és un recurs efectiu per evitar-ne la reincidència. El projecte s’adreça a persones que es troben a l’últim tram de la condemna i, per tant, en règim obert o llibertat condicional. A més, ha garantit la continuïtat del mateix fins al 2025.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona els Cercles de Suport i Responsabilitat (CerclesCat), un programa impulsat en col·laboració amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu proporcionar suport i supervisió per a la integració social i prevenir la reincidència de persones que han comès un delicte sexual, en règim obert i en llibertat condicional.

Recentment, el Govern català ha aprovat iniciar els tràmits administratius necessaris per ampliar el programa de tractament CerclesCat a tots els centres penitenciaris de Catalunya. Es tracta d’un programa d’acompanyament a persones condemnades per agressió sexual que es troben a l’últim tram de la condemna i, per tant, en règim obert o llibertat condicional.

Actualment, el programa es desenvolupa a tots els centres penitenciaris de la demarcació de Barcelona: “Quatre Camins”, Centre Penitenciari “Joves”, “Brians I” i “Brians II”, “Lledoners” i els dos centres oberts de la ciutat ( “Trinitat” i “Wad Ras”).

L’inici de CerclesCat es remunta a l’any 2011 amb la participació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Salut i Comunitat en un projecte europeu (“Circles E4 EU”) amb altres països que ja feia anys que implementaven els Cercles de Suport i Responsabilitat. L’any 2013, el Departament de Justícia va dur a terme un projecte pilot on va engegar tres cercles. Els resultats obtinguts van ser molt positius. Per això, va implementar CerclesCat a Catalunya, de la mà de FSC.

Les dades han demostrat que es tracta d’un recurs efectiu per evitar que els agressors sexuals reincideixin, ja que 9 de cada 10 condemnats per delictes sexuals que han passat per CerclesCat no han tornat al sistema d’execució penal.

El projecte aplica un model d’intervenció en medi obert, basat en la justícia restaurativa, l’objectiu del qual és reduir el risc de reincidència mitjançant el suport social i la participació comunitària. Els cercles creats entre les persones participants i el voluntariat tenen una durada de 18 mesos.

D’acord amb la metodologia utilitzada pel programa, un grup de tres a sis voluntaris, preferiblement de la comunitat local, visiten i assisteixen el condemnat per un delicte contra la llibertat sexual, després de sortir de la presó. Aquest cercle de persones, anomenat “intern”, us ofereix suport en el procés d’inserció i us indueix a tenir un comportament prosocial. També exerceix un paper de control, ja que el participant té el compromís de comunicar al cercle intern qualsevol fet rellevant.

Simultàniament, el voluntariat es forma per identificar els indicis de risc en el comportament de les persones condemnades. Aquest cercle intern trasllada la informació sobre les trobades que tenen setmanalment a un “cercle extern”, que li dóna suport, format per una persona que exerceix de coordinadora, experta en la intervenció amb agressors sexuals; professionals dels serveis penitenciaris i psicòlegs/òlogues, que vetllen per prevenir la reincidència.

Els requisits per poder ser voluntari/ària en aquest projecte són:

  • Ser més gran.
  • No tenir antecedents penals.
  • Superar la formació inicial de CerclesCat.

Si estàs interessat/da a formar part del voluntariat del mateix, pots adreçar-te a aquest correu de contacte, on t’informaran sobre properes formacions i t’oferiran més detall sobre voluntariat: voluntaris.cerclescat.dj@gencat.cat