L’Àrea d’Adiccions, Gènere i Famílies de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), a través del Departament de Prevenció de l’entitat, gestiona des de fa un any el portal web de la Federació Espanyola de Municipis (FEMP), en col·laboració amb el Pla Nacional sobre Drogues (PNSD). El portal conté més de 200 plans municipals sobre drogues i addiccions a nivell estatal, així com més de 60 documents i 30 pràctiques destacades, donant visibilitat al treball local que es fa en matèria d’addiccions.

Segons ens traslladen des del Departament de Prevenció de FSC, “les principals competències per al treball en addiccions a Espanya estan transferides als municipis que són els que acaben dissenyant i executant gran part de la feina que es fa en aquest àmbit”.

En aquest sentit, els municipis creen els plans municipals de drogues, dissenyant el treball que es farà en els següents anys en aquesta matèria, així com quins objectius es pretenen assolir, amb quines accions s’assoliran, quant costaran i com s’avaluaran els resultats.

“Disposar d’aquests materials en un sol portal i amb un mètode de recerca intuïtiu, converteix aquest web en una eina molt útil per a la construcció i el creixement de nous plans i polítiques de drogues, facilitant l’accés al coneixement compartit generat pels municipis d´Espanya. Gairebé tots els plans publicats a la web són els plans vigents actualment dels municipis”, necessiten des del Departament de Prevenció de FSC.

D’altra banda, mitjançant aquest servei, el portal pretén ser una eina per als municipis, oferint informació d’utilitat. “Comptem amb una secció de documents, que ja té més de 60 entrades. Els documents són principalment informes, guies i protocols per abordar diversos aspectes relacionats amb les addiccions que es van actualitzant periòdicament”, assenyalen.

Un altre apartat de rellevància en aquesta web és el de “Pràctiques Destacades”, on es recullen més de 30 projectes i iniciatives que poden ser d’utilitat per als programes que desenvolupen els municipis.

Així mateix, un altre objectiu destacat d’aquest projecte és visibilitzar la feina que s’està fent en el dia a dia de l’àmbit local i per això, la web compta amb un apartat de notícies que s’actualitza gairebé diàriament, on es recullen les notes de premsa de les actuacions municipals i provincials, oferint a més a més difusió d’aquestes notícies a través de les xarxes socials (Instagram i Twitter).