El Pis de Reinserció de FSC és un recurs mixt, en règim obert, que treballa en el manteniment i consolidació de l’abstinència de persones amb problemes d’addicció a substàncies o altres dependències. El nostre objectiu es basa en la creació d’un projecte d’inserció (personal, familiar, laboral, temps lliure…) saludable. És un treball centrat en la persona i amb la família.

La família forma part activa en el tractament ofert des d’aquest servei, participant tant d’atenció individual com grupal. Pel que fa al 2021, continuem amb un alt grau d’ocupació de persones que van poder accedir a places subvencionades, mostrant la importància dels recursos residencials urbans a les persones amb problemes d’addicció, més enllà de l’estatus econòmic.

El perfil predominant atès durant el 2021 va ser d’homes (84%), amb una mitjana d’edat situada als 34 anys, solters, que vivien amb els referents familiars en el moment de l’ingrés (95,24%), amb un nivell d’estudis superior. Es va tractar de casos en què les drogues principals que van motivar els ingressos van ser la cocaïna i l’alcohol (en un 62%).

El 60% de la població atesa va presentar patologia dual, exemplificant les dificultats diàries que es van anar trobant en el dia a dia davant la consolidació de l’abstinència i la creació d’un projecte d’autonomia saludable. Això va implicar la necessitat d‟un període de temps més llarg per poder aconseguir ambdós objectius.

Durant el 2021, la situació sanitària viscuda des de fa dos anys, va continuar influint en el treball realitzat, dificultant la realització d’activitats socials, complicant el treball d’habilitats relacionals i la creació de noves xarxes socials, o amb les restriccions existents a l’àmbit formatiu. Això va implicar en algun moment la necessitat d’un període de temps més llarg de procés o del treball de l’impacte emocional i psicològic del virus del COVID-19 a la població atesa. Així mateix, el percentatge de persones que va acabar tractament amb una alta terapèutica va continuar sent molt elevat (70%).

Algunes de les sortides voluntàries del tractament van tenir relació amb la incertesa social i sanitària en què vivim des del 2019, juntament amb les dificultats per poder construir un projecte d’autonomia.

Per la seva banda, l’equip de professionals del pis terapèutic va continuar fent una tasca important de formació de futurs professionals, comptant amb estudiants de diferents disciplines (psicologia, educació social, integració social…), acompanyant-los en el seu pla de formació.

A més, durant tot l’exercici de 2021, va participar una voluntària que va dur a terme un important assessorament i acompanyament a les persones ateses en la recerca i creació del seu trajecte de lleure i lleure, recolzant davant de les dificultats existents.

Una de les claus d’aquest any en la intervenció, va ser poder comptar amb les noves tecnologies com a mitjà terapèutic per comunicar-nos amb persones que han hagut d’estar aïllades o quedar-se confinades a casa seva. Les videoconferències, que van permetre poder participar digitalment en les dinàmiques grupals en aquests moments, van ser crucials per poder donar continuïtat al tractament.

Un altre factor clau va ser poder comptar amb els equips professionals, tant de la Comunitat Terapèutica “Riera Major” de FSC com també de l’equip de psicòlegs/òlegs del SAP (Servei d’Atenció Psicològica) de la Fundació Salut i Comunitat, oferint el seu suport i col·laboració durant tot l’any.