Diversos professionals del Programa d’Intervenció amb Drogodependents (PID) de la Fundació Salut i Comunitat participen en el “2nd Training Academy” (ACCESS project) realitzat al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (CPHB) “La Model” de Barcelona. La temàtica central del seminari va versar sobre les mesures de reducció de danys a la presó i en el sistema de Justícia Penal.

El nostre equip del Programa d'Intervenció amb Drogodependents a la presó participa en un seminari europeu de formacióEl projecte ACCESS és una iniciativa europea destinada a reunir a organitzacions de diferents països membres de la Unió Europea,per contribuir a l’intercanvi de coneixements i la pràctica de serveis de reducció de danys en l’atenció a les drogodependències. El seu principal objectiu és millorar l’accés al tractament per als usuaris de drogues dins del sistema de justícia penal i durant el procés de reinserció en els països europeus.

Del 12 al 16 de novembre, en el marc del projecte ACCESS, al qual el Departament de Justícia dóna suport juntament amb la Subdirecció General de Drogues de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc a Barcelona una formació que va comptar amb participants de diferents països europeus del àmbit sanitari, psicòlegs, metges i treballadors socials, que exerceixen la seva pràctica professional en l’àmbit penitenciari i de reducció del dany. Durant la celebració de les jornades de formació es van visitar dos centres Penitenciaris de Barcelona: el Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (La Model) i el Centre Penitenciari Brians.

El nostre equip del Programa d'Intervenció amb Drogodependents a la presó participa en un seminari europeu de formacióEn el context de la Model, durant el 13 de novembre, Francesca Spano, coordinadora del Programa d’Intervenció amb Drogodependents (PID) de la Fundació Salut i Comunitat, finançat pel Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya,va participar activament en aquesta formació, presentant un seminari sobre el tractament de les addiccions i el treball de reducció del dany que es porta a terme en el si del programa des de fa més de 20 anys.

Els temes de la jornada van versar sobre el tractament de la drogodependència a Catalunya i en particular a La Model. Es va presentar la metodologia de treball que es proposa des del Programa d’Intervenció amb Drogodependents (PID), que va suscitar un fort interès entre els presents per la seva capacitat d’atendre un ampli ventall de situacions: des de la persona que vol consolidar la seva abstinència als tòxics, fins la que pretén informar i sensibilitzar-se davant un consum saludable. Els professionals van mostrar interessats més en la metodologia que combina tractament individual i grupal. També es va abordar el treball de prevenció sobre el VIH / SIDA que es porta a terme comptant amb la col · laboració del Programa de Manteniment amb Metadona del centre penitenciari.

D’altra banda, el dimecres 14 Tere Batanás, coordinadora del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) en Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 1 , gestionat també per la Fundació Salut i Comunitat, va presentar les diferents intervencions que es realitzen des del mateix, destacant aquelles que guarden relació amb la reducció de danys i especialment el subprograma d’agents de salut. El CAS, finançat per CATSALUT , ofereix una cartera de serveis similar a la de qualsevol recurs d’aquestes característiques amb la particularitat de ser l’únic centre d’aquestes característiques inserit en un centre penitenciari (en aquest cas Brians 1 i Brians 2).

La valoració de la trobada és altament positiva. Va suposar una excel·lent oportunitat d’intercanvi cultural i d’experiència professional, afavorint l’adquisició de nous coneixements en matèria de tractament d’addiccions i àmbit penitenciari, tant per als professionals convidats com per als professionals de Fundació Salut i Comunitat i del Centre Penitenciari.