L’equip tècnic del Punt de Trobada Familiar de l’Prat de Llobregat de Barcelona té previst reunir-se a partir de setembre amb responsables de l’Administració Pública i judicial. Des d’aquest servei de la Generalitat de Catalunya, gestionat per FSC, es considera que un acostament dels dos llenguatges, el legal i el psicosocial, repercutirà de forma positiva a l’hora d’assolir l’objectiu compartit.

"El llenguatge legal manté una neutralitat en la qual els aspectes emocionals difícilment són tinguts en compte"El Punt de Trobada Familiar de l’Prat de Llobregat és un servei destinat a atendre, acompanyar i preservar els menors de la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat conjugal, mitjançant un espai neutral de trobada que permeti emplenar el règim de visites per part de l’Administració Pública i judicial.

La principal font de derivació al servei procedeix dels jutjats de família. En els últims anys, s’ha apreciat una major sensibilitat dels jutges cap a les valoracions professionals del mateix.

“Aquesta sensibilitat es reflecteix, d’una banda, quan es produeix la derivació, ja que s’han redactat interlocutòries o sentències on s’ha deixat a l’avaluació professional, la millor manera de procedir en el règim de visites. De l’altra, en tenir en compte les propostes que es realitzen des del mateix, en la continuïtat, ampliació o suspensió de dit règim “, expliquen des del Punt de Trobada Familiar de l’Prat de Llobregat.

Cal assenyalar que aquest servei i el judicial tenen en comú el mateix objectiu, és a dir la protecció dels infants en el conflicte dels adults. Amb ells es pretén garantir el dret d’aquests a relacionar-se de forma saludable amb ambdós progenitors. No obstant això, la consecució d’aquest objectiu és clarament diferent.

El Punt de Trobada Familiar aborda la intervenció des d’una mirada social i psicològica, fent un “diagnòstic” de les necessitats dels menors. D’altra banda, intenta oferir, a partir del mateix, eines que ajudin a la família a buscar alternatives a les causes que els han portat a la situació en què es troba i que, de forma invariable, causen patiment a tots els seus membres.

No es pot oblidar, al mateix temps, que nens i nenes són els grans perjudicats, alhora que els únics exempts de tota responsabilitat. Així mateix, cal posar especial atenció en aquells casos en què hi ha violència masclista, tenint molt present en les intervencions de la perspectiva de gènere, per l’impacte que té en les relacions de parella.

El llenguatge legal, per definició, manté una neutralitat en la qual els aspectes emocionals difícilment són tinguts en compte i, de ser-ho, no de forma significativa.

“Un acostament dels dos llenguatges, el legal i el psicosocial, repercutirà de forma positiva a l’hora d’aconseguir aquest objectiu compartit. La millor manera d’aconseguir-ho és tenir l’oportunitat d’explicar als jutges la nostra forma de treballar i què podem oferir, així com les limitacions professionals que tenim “, assenyalen des del propi servei.