Lectores amb fonament és el nom del Club de Lectura Fàcil que ha posat recentment en funcionament el Centre d’Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d’Alacant, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). El servei ha apostat per aquesta iniciativa educativa, perquè considera que suposa una poderosa forma d’inclusió i empoderament per a les dones en situació de vulnerabilitat. La Lectura Fàcil, com a eina del llenguatge senzill, és un camí d’accés en igualtat a la cultura i per assolir nivells millors de benestar personal, d’integració social i cultural i de qualitat de vida.

La UNESCO estima que actualment prop del 30% de la població de països desenvolupats tenen dificultats lectores. És a dir, 3 de cada 10 persones tenen dificultats per comprendre allò que llegeixen. Com a conseqüència, poden veure-ne dificultat la inclusió en els àmbits educatiu, laboral o cultural.

Són diverses les iniciatives impulsades per entitats del Tercer Sector o universitats, relacionades amb aquest mètode, que recull pautes i recomanacions relatives a la redacció de textos, al disseny/maquetació de documents ia la validació de la comprensibilitat dels mateixos, per fer-ne accessible la informació a persones amb dificultats de comprensió lectora per diversos motius (edat avançada, deficient escolarització, dislèxia o discapacitat intel·lectual).

Des del Centre d’Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d’Alacant, s’ha apostat per aquesta iniciativa educativa, i des del passat mes de juny s’ha realitzat una activitat cada quinze dies. Concretament els diumenges a la tarda, un grup de 8 dones residents al CAI, juntament amb la integradora social que dinamitza l’activitat, es reuneixen a la biblioteca del servei per compartir la lectura d’un llibre adaptat a Lectura Fàcil.

A la primera sessió, les dones que van participar van decidir posar un nom al seu club: “Lectores amb fonament”. Així mateix, es van acordar les normes internes del Club de Lectura Fàcil, i se’n van establir el funcionament i la dinàmica. Complementàriament, es realitzen activitats relacionades amb el text que s’estigui llegint (és el cas de sessions de cinefòrum, sortides, exposicions, manualitats…).

Cal destacar que, a les 3 sessions realitzades, ja han llegit un primer llibre: “Vida de dones inspiradores” de Sara Rodríguez i que estan llegint un segon, “Cavall de Guerra” de Michael Morpurgo, sent per tant molt bona l’acollida de la iniciativa.

Pel que fa a la metodologia seguida al club, cada participant disposa d’una fitxa on va registrant el nom i la informació dels llibres llegits. A cada sessió es llegeix, s’escolta, es comenta i es debat sobre el text en qüestió i sobre la seva temàtica o context històric. D’aquesta manera, es genera un espai i clima de confiança, seguretat, companyonia i ajuda mútua entre les dones que formen el Club de Lectura Fàcil.

Segons ens traslladen des del servei, “fins i tot hi ha alguna participant del CAI que ajuda la companya amb més dificultat lectora, si bé totes escolten activament les aportacions de les que més coneixen sobre la temàtica que llegim i comparteixen experiències de vida que sorgeixen de manera espontània, però sobretot en aquest Club de Lectura Fàcil s’eliminen les barreres, es fomenta l’hàbit lector, així com les diferències personals es comparteixen per co-construir”.

El Club de Lectura Fàcil Lectores amb fonament ha estat reconegut per la Fundació Pont de Lletres d’Argentina, que treballa en xarxa amb l’Associació de Lectura fàcil de Barcelona. Cal assenyalar també que la Fundació Pont de Lletres imparteix la formació necessària per dinamitzar Clubs de Lectura Fàcil, havent rebut la integradora social que coordina aquesta activitat al CAI d’Alacant formació específica.