El voluntariat és una peça clau per a la pau i el desenvolupament sostenible, tal com manté l’ONU aquest any, amb motiu de la celebració. Gràcies a la tasca del mateix, la ciutadania construeix la seva pròpia resiliència, amplia els seus coneixements i adquireix un sentit de la responsabilitat per a les seves comunitats.

A més, consolida la cohesió social i la confiança en promoure accions individuals i col·lectives. Això comporta efectes sostenibles per a les persones mitjançant les persones i els permet participar en el creixement propi.

D’altra banda, el voluntariat inspira altres persones i impulsa les transformacions requerides per poder assolir els  Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre ells  el número 16, dedicat a promoure societats justes, pacífiques i inclusives, i que aquests arrelin a les comunitats. La promoció dels drets humans és fonamental en aquest procés, així com l’enfortiment de l’Estat de dret, amb institucions sòlides que vetllen per la pau i la justícia.

L’ONU també fa referència aquest any al voluntariat corporatiu per la seva funció essencial, en posar la seva experiència i/o bagatge acadèmic, tant a disposició de les institucions públiques com de les comunitats més vulnerables, en un exercici de gran altruisme. Cosa que des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) també compartim, ens enriqueix, i sempre posem en valor.

El Programa de Voluntariat de FSC té caràcter estatal i abasta, entre altres, àmbits com la integració social (persones sense llar, reclusos i exreclusos…), atenció a persones grans, salut mental, addiccions i dependència de drogues, VIH/SIDA, família , adolescència i joventut; migracions violència sexual, de gènere i domèstica; i promoció de la salut, la igualtat i el benestar.

Cada any participen als diferents centres i projectes gestionats i dirigits per la nostra entitat al voltant de 350 persones voluntàries, la major part desenvolupant activitats en contacte directe amb la població beneficiària dels diferents programes.

Les circumstàncies de la pandèmia pel COVID-19 no ens ho han posat fàcil, si bé moltes voluntàries i voluntaris de FSC, la tasca dels quals ha estat possible, han continuat compartint el seu temps i esforç, al servei dels que més ho necessitaven, cosa que m’enorgulleix.

El Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra cada 5 de desembre, suposa un merescudíssim reconeixement a la solidaritat als nostres voluntaris/es i un any més, vull transmetre-vos la meva felicitació per la vostra encomiable tasca que amb gran afecte segueixo.

Francisco González Sedeño
President de la Fundació Salut i Comunitat


Aquest espai és possible gràcies al  Programa de Voluntariat de FSC, subvencionat pel  Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb càrrec a l’assignació tributària de 0,7% de l’IRPF i el  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a través de la convocatòria de subvencions de projectes i activitats d’entitats socials a Catalunya.