El 6 de maig, va tenir lloc l’esdeveniment de cribratge de malalties infeccioses al Centre d’Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d’Alacant, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). La recollida de mostres va suscitar un gran interès, esgotant-se totes les proves de què es disposaven, i superant la previsió que es tenia inicialment. Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a la col·laboració de la nostra entitat amb la Creu Roja d’Alacant i es va afavorir la detecció de malalties infeccioses en els ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat de la ciutat d’Alacant.

Les instal·lacions del CAI d’Alacant, preparades per acollir les persones que necessiten i usen els serveis de dutxes, consigna i rober, van ser les escollides per instal·lar l’estand d’inici de recollida de mostres. Dies previs a la realització de l’activitat, es va donar a conèixer aquesta iniciativa entre tots els/les residents del centre i treballadors/es, a través de cartelleria i material de suport, alhora que se’n feia difusió entre els diferents equips professionals que atenen les persones que es troben en una situació de sense sostre a la ciutat dAlacant.

Tot i així, el dia de l’esdeveniment es va tornar a fer un acostament a les persones participants dels programes i serveis del centre, explicant-los en què consistia la prova i la cobertura sanitària que se’ls oferiria, després de la realització. Posteriorment i després del tancament horari dels serveis, es va passar a recollir les mateixes a les instal·lacions d’infermeria del centre.

Per a la recollida de les mostres, es va dur a terme una petita punció al dit de les persones participants, que va ser traslladada a 4 subunitats de recollida, cadascuna per a la detecció d’una patologia específica: sífilis, hepatitis C i B, i VIH . Les mostres es van traslladar posteriorment al servei de microbiologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant Dr. Balmis.

Cal destacar que la recollida de mostres va suscitar un gran interès i va ser tot un èxit en el servei, ja que es van esgotar totes les proves de què es disposaven, superant la previsió que es tenia inicialment.

Els resultats, en cas que siguin positius, seran comunicats de forma privada a les persones interessades, respectant-se en tot moment la intimitat i confidencialitat de les mateixes. A més, mitjançant trucada telefònica, se’ls proporcionarà una cita mèdica per conèixer el seu estat de salut i facilitar la gestió del tractament, a través de la farmàcia hospitalària.

En cas de no registrar-se incidències, els resultats negatius del cribratge seran lliurats a les persones participants en un sobre tancat. El lliurament tindrà lloc a les instal·lacions del servei i passat un mes de la realització de la prova.

Gràcies a la bona acollida ia l’èxit de la mateixa, després de finalitzar l’esdeveniment, els professionals de la Creu Roja d’Alacant i la Fundació Salut i Comunitat ens emplacem a repetir aquesta iniciativa en una altra data que acordem durant aquest mateix any.

Aquest tipus d’accions són molt beneficioses per prevenir el contagi entre la ciutadania de malalties infeccioses i per ajudar a mantenir una vida saludable i lliure de malalties a la població que té menys recursos.