El passat 4 d’octubre va tenir lloc a la Casa del Mar de Barcelona la primera jornada organitzada per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de dia per a drogodependents de Catalunya, sota el títol: “La importància del grup en els serveis de tractament comunitari per a drogodependents“.

Celebrada la primera jornada organitzada per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya

La jornada va reunir prop d’un centenar de professionals d’aquests serveis i va ser clausurada per Lluís Gran, subdirector general d’Analisi i Programació de l’ICASS (Generalitat de Catalunya).

Els objectius de la trobada van ser:

  • Reflexionar sobre un dels pilars fonamentals dels tractaments comunitaris en drogodependències (el grup).
  • Compartir dificultats del dia a dia entre equips de diferents centres.
  • Obtenir una visió més àmplia de les diferents realitats més enllà del centre en el qual es treballa.
  • Compartir bones pràctiques i generar noves idees per augmentar l’efectivitat en la intervenció.
  • Aconseguir generar una identitat de sector i model de tractament comunitari professional de la XAD (Xarxa d’Atenció a les Drogodependències).

L’acte va comptar amb la col·laboració d’Iñaki Rodríguez, doctor en Pedagogia de la Universitat de Deusto i psicòleg que ens va delectar amb una amena ponència. En ella va abordar temes d’interessant reflexió per al col·lectiu de professionals que treballem en un camp que comporta una necessitat de formació i reflexió continuada.

Prèviament, des de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques es va demanar a tots els serveis que contestessin un qüestionari en relació a la cohesió grupal, les dificultats que es troben al respecte i com treballar per resoldre aquestes dificultats.

Ja durant la celebració de la jornada es van organitzar grups de treball en què es van debatre cadascuna d’aquestes preguntes, a partir de la recollida de les respostes elaborades des de tots els serveis. Interessant debat del qual es van exposar posteriorment les conclusions de cadascun dels grups de treball.

Celebrada la primera jornada organitzada per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya

Posteriorment, es va passar a l’exposició d’experiències considerades “bones praxis” que havien facilitat millorar la cohesió grupal. Les experiències havien estat seleccionades a partir de tot el material presentat per les diferents comunitats terapèutiques, pisos de reinserció i centres de dia pertanyents a la coordinadora. Concretament van ser nou les experiències presentades, tres de les quals van ser d’equips de la Fundació Salut i Comunitat:

  • CENTRE DE DIA: Eusebio Expósito, educador del Centre de Dia d’Addiccions, va presentar els resultats de l’experiència titulada “EL TEATRE, UNA EINA D’INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA GRUPAL AL CENTRE DE DIA D’ADDICCIONS FSC”
  • PIS TERAPÈUTIC “RUBIÓ I ORS”: Jesús Oliva va presentar l’experiència de cohesió grupal a partir del treball amb fotografies d’infància i frases significatives del procés.
  • CENTRE TERAPÈUTIC “RIERA MAJOR”: Neus Fernández, directora de la comunitat terapèutica “Riera Major”, va presentar l’experiència titulada “LA SETMANA DELS VALORS”, triant-se un valor de cohesió grupal per treballar cada dia de la setmana organitzant activitats acords al valor diari.

A continuació de l’exposició de les diferents experiències, es va desenvolupar un debat amb preguntes i aclariments per poder ampliar la informació plantejada.

La jornada va ser de gran interès per a tots/es els/les participants, fent-se molt evident la necessitat d’aquestes reunions de professionals en què es produeixen continus intercanvis d’idees que possibiliten noves estratègies d’actuació i que ens renoven i/o ens reafirmen en les nostres actuacions quotidianes.