Les dues entitats han lliurat recentment en un acte celebrat a Castelló un ajut econòmic al Centre de Baixa Exigència (CIBE) de Castelló, dispositiu per a drogodependents de la Fundació Salut i Comunitat (FSC). El servei presta atenció a persones amb addiccions en situació d’exclusió social greu i severa.

Les dues entitats han col·laborat amb el CIBE de Castelló amb un ajut de 1.000 €, dirigida concretament al programa “Menjador social” d’aquest servei, a través de la convocatòria de “Ajudes a Projectes d’Acció Social 2018”.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar el desenvolupament local, donar suport als sectors de població en risc d’exclusió social i millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat, majors, menors o altres col·lectius vulnerables.

En l’acte de lliurament d’aquest ajut participar l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; la diputada provincial de Benestar Social, María Elena Vicente-Ruiz Climent, així com directius de la Fundació Caixa Castelló i Bankia de Castelló. Representant a la Fundació Salut i Comunitat, va estar present Belén Gómez Garcés, directora del CIBE de Castelló.

En total, Bankia i la Fundació Caixa Castelló han lliurat ajudes per un import de 100.000 euros a un total de 39 associacions castellonencs que han presentat les seves iniciatives a la convocatòria de “Ajudes a Projectes d’Acció Social 2018”.

En la selecció dels projectes s’ha valorat tant el nombre de beneficiaris/es com la qualitat de les propostes, el seu impacte en la societat, així com els col·lectius als quals van dirigides. La millora de la qualitat de vida, la creació d’ocupació i intermediació laboral, la prevenció de la salut, així com accions socials i d’emergències, són els pilars de les actuacions que s’impulsen a través d’aquesta convocatòria.

Durant l’acte de lliurament dels ajuts, els responsables de Bankia i la Fundació Caixa Castelló van destacar que aquest acte és un exemple més del compromís existent amb les entitats i associacions de la província de Castelló que treballen, dia a dia, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es. És el cas de la FSC, mitjançant el CIBE de Castelló que destinarà aquest ajut al seu programa “Menjador social”.