Els nostres companys Otger Amatller i Silvia Gómez de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), han participat recentment en la realització d’un article titulat “Avaluació del programa de prevenció universal de consum de substàncies i pràctiques sexuals de risc en població universitària ‘En Plenes Facultats’: estudi quasiexperimental”, publicat a la Revista Espanyola de Salut Pública i que recull també la Biblioteca Nacional de Medicina d’EE. UU. Segons es desprèn d’aquesta investigació, el programa” en Plenes Facultats “(EPF) va augmentar el coneixement sobre el abús de drogues i els comportaments sexuals de risc de les persones participants. A més, un alt percentatge d’elles es va convertir en agents de salut.

L’article ha estat realitzat conjuntament amb Tivy Baró-Garcia, de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (Universitat de Vic); Marina Bosc-Prous, de la Universitat Oberta de Catalunya i Albert Espelt, de el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L’objectiu de l’estudi que recull aquest article va ser avaluar el programa EPF, de prevenció de consum de substàncies i pràctiques sexuals de risc en població universitària, analitzant el procés i els resultats obtinguts, en les set universitats d’Espanya on s’implementa.

La investigació aborda els efectes adversos per a la salut de l’consum d’alcohol i altres drogues en la joventut, relacionant més amb pràctiques sexuals no segures. Per això, segons s’exposa en aquest article, és fonamental incloure programes de prevenció en les universitats en matèria d’alcohol, drogues, i pràctiques sexuals segures, i és essencial avaluar-los per acreditar la seva efectivitat en la població a la qual s’adreça.

En relació amb la metodologia utilitzada, es va recórrer a diferents estudis quasi experimentals entre els cursos 2016/2017 i 2019/2020. Es va incloure a les persones participants en les formacions de tots els cursos acadèmics de les set universitats (amb una mitjana de 270 participants per curs), en les quals té presència el projecte EPF de la Fundació Salut i Comunitat.

Per a l’avaluació de l’procés d’implementació, es va analitzar l’exhaustivitat, la cobertura i la satisfacció amb la formació. Pel que fa a l’avaluació de resultats, es va dissenyar un estudi quasiexperimental pre-post, que va incloure un qüestionari realitzat abans i després de realitzar el programa, emplenat per part de les persones participants. Cal destacar també que, per a l’anàlisi de dades, es van calcular mitjanes amb els seus intervals de confiança, així com freqüències absolutes i relatives.

Els resultats més rellevants de la investigació van ser els següents:

  • A les set universitats espanyoles, les formacions de el programa “En Plenes Facultats” van augmentar el coneixement sobre la temàtica d’abús de drogues i els comportaments sexuals de risc en els participants.
  • Les persones van passar d’una puntuació de el programa d’5,29 (IC95% 5,02-5,57) sobre 9-7,31 (IC95% 7,13-7,48), en el curs 2019/2020.
  • Al voltant de l’80% de les persones participants es va convertir en agents de salut.
  • En el curs 2019/2020, la satisfacció global de la formació va ser de 4,24 (IC 95%: 4,10-4,38) punts sobre 5.

La principal conclusió que es desprèn d’aquesta investigació és que el programa preventiu EPF augmentar el coneixement sobre l’abús de drogues i els comportaments sexuals de risc de les persones participants. A més, un alt percentatge d’aquestes persones es va convertir en agents de salut.

El projecte “En Plenes Facultats” d’FSC està dirigit a l’col·lectiu d’estudiants universitaris, d’entre 18 i 25 anys, per a la promoció de la salut. Es tracta d’una iniciativa que pretén minimitzar aquests riscos a través de formacions, activitats informatives-preventives i la dinamització dels campus universitaris en què el projecte intervé, per tal de dotar l’alumnat, professorat ia la comunitat universitària de les eines necessàries per incorporar i fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables.