Després de la meva experiència com a educadora social en diferents centres de menors, vaig arribar i avui em trobo treballant a l’Espai Ariadna, iniciativa de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) creada per donar resposta a un entorn segur a les necessitats del tractament residencial detectades, derivades de la intersecció de les problemàtiques de la violència masclista i les addiccions a les dones i els seus fills i filles.

Em va fer especial il·lusió ser la referent d’infància i treballar directament amb la família, ja que anteriorment no havia tingut la possibilitat de treballar amb ella, juntament amb els i les menors.

Una tarda a la setmana crec amb les criatures, que viuen amb les seves mares en el recurs, un espai on poder tractar diferents aspectes de la seva vida quotidiana com, per exemple: l’autonomia, la resolució de conflictes, la igualtat de gènere i la gestió d’emocions, entre d’altres.

Fa tres mesos aproximadament vaig decidir crear un nou espai. L’anterior estava situat en un dels nostres pisos, amb la qual cosa podien interferir situacions externes a l’activitat. Per aquest motiu, va sorgir la idea de disposar d’un espai propi, al qual vaig denominar Espai Emociona’t. Aquest se situa en una sala de biblioteca, gran i lluminosa, on es treballen els aspectes esmentats anteriorment mitjançant jocs, activitats de lectura, pintura, música, manualitats, etc.

Durant aquests mesos, hem treballat les emocions bàsiques, com les gestionem i com podem aprendre a fer-ho d’una manera sana, amb la qual no ens fem mal a nosaltres mateixes ni a les altres persones. Per acompanyar-nos en aquest recorregut, hem utilitzat el llibre “El monstre de colors”.

l’Espai Emociona’t, parlem de com ens sentim i ens permetem sentir, tant emocions agradables com desagradables. Crec que això últim és molt important, ja que és molt habitual la pràctica errònia de negar les emocions, i així de grans ens convertim en analfabets emocionals. Desgraciadament, “vivim en una societat que no ens educa per ser persones emocionalment intel·ligents” (Daniel Goleman). Per això, crec fermament que és fonamental educar en la intel·ligència emocional des de ben petits/es.

L’edat de les nenes i nens amb què comptem ara en el servei és d’un a cinc anys. Moltes vegades es dispersen perquè arriben nerviosos/es o simplement, amb les emocions a flor de pell, però un cop s’integren en la dinàmica, s’impliquen i es diverteixen. Això sí, quan sorgeixen conflictes, procurem solucionar-des del respecte, treballant com s’han sentit, pensant què possibles solucions existeixen, i quina és la més adequada. El meu paper en el conflicte és de mediadora.

Paral·lelament, faig tutories maternals i tutories conjuntes maternoinfantil filials, per reforçar algun aspecte que demana la mare o en el qual observem dificultats en què les podem acompanyar. Considero important donar-li continuïtat a aquesta tasca i anar treballant objectius concrets perquè, a poc a poc, les mares aconsegueixin els canvis que s’han proposat.

Per a mi, és una feina gratificant i bonic, també laboriós i de vegades complex. El motor que em mou és l’amor, les ganes i la motivació per seguir educant des de la igualtat i la intel·ligència emocional, encara que aquests projectes de moment són minoritaris.

No obstant això, sumant fem més força i seguirem treballant en això.


Berta Porter Méndez 
Educadora social i tècnica referent d’infància a l’Espai Ariadna de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).