Un any més, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), commemora el 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones, amb diverses accions i activitats a diferents centres i projectes, gestionats i dirigits per la nostra entitat. És el cas de l’Observatori Noctámbul@s que, a través de diferents activitats organitzades des del mateix o en què col·labora amb entitats externes, es planteja visibilitzar el treball realitzat i contribuir a eradicar les violències sexuals en contextos recreatius i de consum de substàncies.

Com assenyalen des del mateix, aquestes violències «tenen la base en el sistema sexe-gènere i el patriarcat, és a dir, són una conseqüència de la desigualtat del gènere i en cap cas del consum de substàncies». No obstant això, quan es produeix l’ús de drogues, presenten característiques diferenciades: “es dóna una justificació social més gran i, per tant, les dones es troben en una situació de més impunitat; estan molt més invisibilitzades i normalitzades; les dones que consumeixen voluntàriament i són agredides són culpabilitzades de les violències que reben, etc.”. És per això que l’Observatori Noctámbul@s parteix de la perspectiva de gènere per sensibilitzar i formar professionals i alumnat, perquè siguin agents de prevenció de la violència, des del paradigma de reducció de riscs i danys.

Amb motiu d’aquesta celebració, s’han organitzat les activitats següents:

  • 8N: xerrada sobre violències sexuals per a alumnat de Batxillerat, en el marc del “mes de les sexualitats i les relacions sanes” de la Comarca del Pallars Sobirà, a Lleida.
  • 15N: formació sobre prevenció i actuació davant de les violències sexuals a la Colla castellera Nens del Vendrell, a Tarragona.
  • 23N: participació en una taula rodona, en el marc de les Jornades “Les violències sexuals. Una mirada multidisciplinària que organitza l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a Barcelona.
  • 24N: participació a la taula rodona “Les violències sexuals”, organitzada per l’Ajuntament de Gavà, a Barcelona.
  • 25N: ens sumarem a la manifestació de Barcelona, ​​organitzada per l’entitat Novembre Feminista, espai de confluència de dones i col·lectius que treballen per eradicar les violències masclistes.
  • 1D: participació a la taula rodona denominada “Drets Sexuals i Reproductius i abordatges de violències sexuals”, al V Congrés sobre violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris, a Barcelona.

Complementàriament, des de la Xarxa Gènere, Drogues i Addiccions, plataforma d’intercanvi amb enfocament de perspectiva de gènere que agrupa les entitats del Tercer Sector d’Acció Social que treballen a l’àmbit de drogues i addiccions, s’ha dissenyat una campanya a la xarxa social Twitter.

La campanya visibilitzarà continguts sobre violència de gènere en dones amb addiccions, a través de la difusió de 5 tweets, en què es recordarà que les addiccions són un factor de més vulnerabilitat davant les violències masclistes. També que el gènere és un factor de risc per a les dones amb problemes d’addiccions. Així mateix, es recomanaran articles en què s’hagi abordat aquesta temàtica i s’oferiran recursos sobre formació en violència i perspectiva de gènere, entre d’altres continguts a difondre.

La Xarxa Gènere, Drogues i Addiccions està impulsada per la Fundació Salut i Comunitat i la Fundació Atenea el 2018, i està finançada pel Pla Nacional sobre Drogues (PNSD), contemplant tres estratègies: incidència política, intercanvi d’experiències i sensibilització a la ciutadania , entitats socials, empreses o àmbit educatiu.

En aquest sentit, destaca el treball realitzat per la Comissió de Sensibilització de la Xarxa Gènere, Drogues i Addiccions, que té com a objectiu desenvolupar accions que permetin difondre els avenços de la pròpia Xarxa, així com experiències desenvolupades i avaluades, de cara a visibilitzar la importància del treball des de la perspectiva de gènere, així com l’adhesió de noves entitats membres a aquesta.

Per això, una de les accions definides al pla d’acció anual d’aquesta comissió és generar missatges de sensibilització a les xarxes socials, com Twitter principalment, si bé també a través d’altres suports de comunicació de la pròpia Xarxa.

La campanya es pot seguir a partir del proper dia 25 de novembre a través de Twitter a https://twitter.com/redgeneroydroga  i es desenvoluparà al llarg del dia.