Servei Tècnic de Punt de Trobada Familiardel Prat de Llobregat

(Gestió finalitzada al 2020)

El Punt de Trobada Familiar del Prat de Llobregat és un servei de la Generalitat de Catalunya destinat a atendre, acompanyar i preservar els menors de la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat conjugal, mitjançant un espai neutral de trobada que permeti complir el règim de visites per part de l’Administració Pública i judicial.

L’objectiu fonamental d’aquest recurs és evitar o pal·liar la conflictivitat familiar durant les visites, mitjançant un entorn de protecció i defensa dels drets dels i de les menors.

Durant l’últim any el centre ha atès més de 280 persones, compreses en 74 famílies, de les quals més de 90 eren menors i més de 190 adults.

El servei compta amb un equip multidisciplinari que garanteix els drets dels menors, el seu acompanyament i el seguiment dels progenitors o familiars implicats, oferint orientació professional per millorar les relacions paterno-materno-filials i les habilitats en pro del creixement del menor com a persona, així com de les persones adultes implicades en el conflicte.