SOI: Servei d´Orientació i Informació sobre l´exercici de la capacitat jurídica, la salut mental i la patologia dual (Barcelona Metropolitana)

El SOI respon a la necessitat de donar informació i assessorament en temes relatius a la incapacitació judicial i els diagnòstics de malaltia mental, addicció a les drogues i patologia dual.

Ens plantegem:

  • Sensibilitzar la comunitat en relació a la incapacitat judicial, les seves característiques, implicacions i limitacions.
  • Realitzar una tasca d’informació tècnica a professionals relacionats amb l’àmbit de la incapacitat judicial.
  • Oferir informació tècnica sobre els diagnòstics de malaltia mental, addicció a les drogues i Patologia Dual tant professionals com familiars.

Les nostres accions van dirigides a:

  • Col·lectius professionals: tots aquells que atenen persones que pateixen una incapacitació (les propies persones i el seu entorn). Entenem que aquesta informació facilita la gestió i garanteix els drets i deures de la persona incapacitada.
  • Familiars o persones de l’entorn. Facilitem informació relativa a la incapacitat. Proporcionem informació pràctica sobre les característiques i evolució de la malaltia afavorint l’ús d’eines per abordar les possibles dificultats.

La nostra metodologia és flexible i constitueix un element diferencial que defineix des de la responsabilitat de transmetre informació clara i accessible a qualsevol col·lectiu. D’altra banda entenem que és indispensable adaptar la proposta d’actuació a la naturalesa de cada cas, situació o necessitat.

Informació de contacte

Email: serveisuport.ambtu@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Xavier Giménez