Servei d’Ajuda a Domicilia Portugalete

Es tracta d’una prestació social integral, polivalent i comunitària, dirigida a famílies i persones en situación de dependència que tenen dificultats per valer-se per elles mateixes en la realització de les activitats de la vida diària. És un servei que ofereix el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Portugalete (Biscaia) i està gestionat per a la Fundació Salut i Comunitat juntament amb el grup Lagunduz.

El seu objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquestes persones mitjançant un programa individualitzat amb caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, que es concreta principalment en dues línies d’actuació:

  • Atenció de caràcter domèstic: alimentació de l’usuari (compra i preparació d’aliments a la llar, ajuda en la ingesta d’alimentos, etc.), vestit de l’usuari (rentat de roba, repàs, ordre, planxa, etc.), manteniment de l’habitatge (neteja, petites reparacions, etc.).
  • De cura personal: neteja i higiene personal (inclòs el canvi de roba personal i llit), ajuda per aixecar-se, estirar-se i incorporar-se, ajuda en el vestir i en el menjar, control i seguiment de l’administració de la medicació oral indicada pel metge, suport i estimulació en la mobilitat dins de la llar, cures higienico-sanitàries que no impliquin una especialització per part del personal del servei d’ajuda a domicili, i suport en l’organització familiar.

Durant l’últim any el servei ha atès una mitjana mensual d’unes 240 persones que precisen atenció i cures en les activitats diàries de caràcter domèstic i de cura personal.

Informació de contacte

Email: estibaliz@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 946 791 681
Persones de contacte: Estíbaliz Peral