Residència i Centre de Dia“Els Arcs”

Els Arcs és un centre per a persones de més de 65 anys gestionat per FSC des d’octubre de 2004 sota la supervisió de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) de la Generalitat de Catalunya.

El seu principal objectiu és l’atenció integral de gent gran amb diferents graus de dependència física i psíquica. Està situat a Figueres (Girona) i, tant a la Residència com en el Centre de Dia s’ofereixen els següents serveis i prestacions:

  • Activitats de rehabilitació
  • Activitats lúdiques i festives
  • Atenció social i psicològica
  • Servei de podologia
  • Servei de perruqueria, etc.

Durant l’últim any el centre ha atès més de de 140 persones, de les quals el 64% són dones i el 36% homes, amb una mitjana d’edat de 85 anys.

Com a dades significatives que il·lustren la qualitat de l’atenció d’aquest centre, cal destacar que va obtenir una puntuació del 100% en l’avaluació dels indicadors de la FAD (Fundació Avedis Donabedian) i el nivell de satisfacció de les persones ateses ha rondat els 95 punts sobre 100.

Informació de contacte

Email: figueres@fsyc.org
Telèfon: 972 671 590
Persones de contacte: Maleni Cisneros