Residència de Carbonerasde Guadazaón

És un centre residencial de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ofereix atenció integral continuada a gent gran amb una problemàtica sociofamiliar que dificulta o impedeix la seva permanència al seu domicili habitual. Disposa de 33 places residencials per a persones assistides que es troben allotjades en 16 habitacions dobles i en una d’ús individual. Està gestionada des del 2007 per una Unió Temporal d’Empreses (UTE) configurada per Valoriza Dependencia i Fundació Salut i Comunitat.

L’objectiu general d’aquest equipament és proporcionar serveis de:

  • Allotjament i manutenció
  • Atenció d’infermeria i mèdica
  • Activitats ocupacionals i de rehabilitació
  • Activitats culturals i recreatives
  • Servei de podologia
  • Servei de perruqueria, etc.

Durant l’últim any el centre ha atès 40 persones, de les quals el 65% són dones i el 35% homes, i una mitjana d’edat de 80 anys.

El Centre té implantat el Sistema de Qualitat UNE EN ISO-9001-2008, certificació que va ser renovada l’any 2022.

Les activitats intergeneracionals a través de la literatura popular amb els infants d’un col·legi pròxim són el principal èxit per al nostre Centre d’aquest any.

Informació de contacte

Email: utecarboneras@gmail.com
Telèfon: 96 934 9031
Persones de contacte: Dolores López