Programa de Lluita contra la Pobresa Energètica.Districtes de Gràcia i Horta Guinardó (Barcelona)(Finalitzat el 2022)

La llei 24/2015 de Catalunya estableix que tothom té dret a l’energia i, per tant, no es pot tallar el subministrament de llum, gas i aigua a ningú per motiu d’impossibilitat de pagar les factures. Malgrat aquesta suposada protecció legal, el dret a l’energia no és efectiu a moltes llars.

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) són un servei de l’Ajuntament de Barcelona, impulsat per l’Àrea de Drets Socials l’any 2017, amb l’objectiu principal de donar suport a la ciutadania en la defensa i la protecció dels seus drets energètics.

Des de la Fundació gestionem els PAE als districtes de Gràcia i d’Horta-Guinardó on atenem mensualment entre 350 i 400 persones. Gairebé la meitat d’aquestes persones ve derivada pels Serveis Socials i la resta per les oficines d’habitatge, centres d’atenció primària, entitats socials, per la difusió municipal o per recomanació de familiars o coneguts. Precisament el creixement progressiu d’aquestes últimes corrobora la necessitat i la utilitat dels PAEs.

Què fem? El nostre equip de professionals:

  • Ajuda a les persones a optimitzar el seu consum energètic i racionalitzar la despesa millorant així la gestió de l’eficiència energètica a les seves llars,
  • Assessora i informa sobre els tràmits amb les companyies subministradores.
  • Acompanya amb especial cura a persones en situació de major vulnerabilitat i/o pobresa energètica.

Com ho fem? El servei s’estructura en tres circuits bàsics:

  • Identificació de necessitats. Es realitza a les oficines d’atenció al públic (front office) de cada districte.
  • Assessorament a la el nostre espai central (back office).
  • Acompanyament a la pròpia llar. Indicat per situacions on les persones tenen mobilitat reduïda o quan es veu necessari assessorar in situ sobre les possibles optimitzacions energètiques de l’habitatge amb material assequible a baix cost.

Un model de col·laboració público-social

El model de treball en xarxa entre les entitats prestadores del servei i l’Ajuntament esdevé clau pel correcte desenvolupament de l’activitat, ja que assegura la cobertura de tot el territori municipal des d’una línia d’intervenció compartida a través d’un model de coproducció.

Cal destacar l’alt nivell de coordinació interna com a programa de ciutat per treballar des del consens, la col·laboració i la cooperació entre les diferents entitats implicades en el desenvolupament del projecte i la Coordinació del Servei.

Així mateix, hem de sumar un altre nivell de coordinació, que anomenem com extern i que té a veure, principalment, amb la interrelació i integració del servei amb el territori. Hem establert contacte i teixit aliances per donar visibilitat al servei, apropar-lo a la ciutadania i desenvolupar els objectius comunitaris del projecte.

Informació de contacte

Email: darko.kramer@fsyc.org
Telèfon: 656 30 20 27
Persones de contacte: Darko Kramer