Programa d’Adhesió Integral al Tractament(PAIT)

El Programa d’Adhesió Integral al Tractament (PAIT) és un servei psicosocial que ofereix una atenció específica a les diferents necessitats de les persones que viuen amb el VIH i a les seves famílies o entorn afectiu. Els seus objectius són:

  • Mantenir i incrementar la qualitat de vida de les persones ateses.
  • Informar sobre aspectes relacionats amb el VIH, els tractaments farmacològics i l’acceptació de la malaltia.
  • Proporcionar estratègies, instruments específics, acompanyament afectiu i suport emocional per fomentar l’adhesió al tractament farmacològic.

El finançament del servei es realitza gràcies a subvencions de la Generalitat de Catalunya i es complementa amb aportacions pròpies de la Fundació Salut i Comunitat.

Durant l’últim any el PAIT ha atès 252 persones de les quals el 67,2% són homes i el 32,8% dones, amb una mitjana d’edat compresa entre els 41 i els 50 anys. Generalment la malaltia els va ser diagnosticada 10 anys enrere.

El principal assoliment de la nostra intervenció és la millora de l’estat d’ànim i el seguiment més exhaustiu del tractament farmacològic de les persones que atenem. Alhora, hem incrementat les derivacions a recursos de la xarxa assistencial.

D’altra banda, una de les claus de la nostra tasca rau en la prevenció i la sensibilització sobre aquesta problemàtica mitjançant accions formatives, repartiment de tríptics i preservatius i participació activa en diferents accions: Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, Dia de la prova del VIH, i Festes de la Primavera de L’Hospitalet de Llobregat.

Informació de contacte

Email: PAIT@fsyc.org
Telèfon: 93 437 61 75, de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00h
93 260 76 67 de 9.00 a 14.00h (Secretaria de la Unitat de VIH de l'Hospital de Bellvitge)
Persones de contacte: Silvina Magnani