PAIT: Programa d'Adhesió Integral a l'Tractamentper a persones amb VIH + / SIDA (Barcelona)

El Programa d’Adhesió Integral a l’Tractament (PAIT) és un servei dirigit a persones majors de 18 anys amb VIH, familiars, parelles o persones del seu entorn afectiu, ia qualsevol persona interessada en prevenció i VIH. És un projecte subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Es desenvolupa dins de la Unitat de VIH de l’Hospital de Bellvitge i en les instal·lacions de la Fundació Salut i Comunitat.

El principal objectiu de la nostra intervenció és millorar l’estat de salut global (emocional i físic) i atendre les diferents necessitats que puguin travessar les persones amb VIH i/o el seu entorn familiar i afectiu, promovent l’adhesió a l’tractament prescrit.

D’altra banda, una de les claus del nostre treball rau en la prevenció i la sensibilització sobre el VIH per intentar reduir l’estigma que existeix a nivell social sobre el VIH, a través d’accions formatives, divulgació de material informatiu, participació activa en xarxes , en grups de treball de diferents administracions públiques, lliurament de material preventiu (preservatius masculins, femenins, lubrificants), participació en actes i celebracions de activismes social: el Dia mundial de la Sida, el Dia mundial de la Prova de Detecció, el Dia mundial de Zero Discriminació (organitzat per ONUSIDA), i l’elaboració de documentació d’incidència política. Al seu torn, vam participar en el Comitè 1 de Desembre, plataforma d’entitats VIH de Catalunya.

Els nostres principals objectius són:

 • Promoure el benestar físic, psicosocial i afectiu de les persones amb VIH.
 • Donar informació sobre el VIH.
 • Aconseguir una bona adhesió a el tractament farmacològic.
 • Acompanyar en el procés d’acceptació de la diagnosi.
 • Abordar la prevenció orientada a la salut integral.
 • Atendre les necessitats de tipus social, realitzant les derivacions als recursos de la xarxa pública.

La nostra metodologia de treball

 • Atenció psicològica individual
 • Atenció En grup (grup terapèutic per a persones amb VIH)
 • atenció familiar
 • Coordinació estreta amb la xarxa sanitària i social.
 • Treball en xarxa amb altres entitats socials.

Informació de contacte

Email: pait@fsyc.org
Telèfon: 93 437 61 75, de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00h /
93 260 76 67 de 9.00 a 14.00h (Secretaria de la Unitat de VIH de l'Hospital de Bellvitge)
Persones de contacte: Silvina Magnani