Picasso ProjectOrientació laboral a l'estranger

L’actual conjuntura econòmica del nostre país ha provocat un increment sense precedents de l’índex d’atur, molt especialment entre els i les joves, els qui es plantegen buscar oportunitats més enllà de les nostres fronteres. En aquest sentit, des de 2013 la Fundació Salut i Comunitat va desenvolupar el Projecte Picasso, una iniciativa destinada a orientar la recerca d’ocupació de persones que vulguin iniciar la seva trajectòria professional a l’estranger. Particularment, Picasso Project s’ha centrat a Alemanya, tot i que està previst ampliar els nostres serveis cap a altres països de la Unió Europea (UE). La nostra singularitat radica en el nostre afany per facilitar les eines tècniques i personals perquè els i les participants puguin emprar-se en el sector professional per al qual han estudiat.

Quins serveis oferim?

  • Anàlisi personalitzat del perfil professional a Alemanya i possibles itineraris a seguir.
  • Informació clau sobre la recerca de feina a Alemanya (lebenslauf).
  • Suport individualitzat en l’elaboració del currículum vitae.
  • Suport individualitzat en l’elaboració de cartes de motivació (Anschreiben) i de recomanació (Arbeitszeugnisse)
  • Entrenament personalitzat per superar entrevistes de selecció a Alemanya, d’acord al perfil professional del/la participant.
  • Suport en la gestió de tràmits diversos (empadronament, seguretat social, oficina d’ocupació, habitatge …)
  • Suport per a la recerca d’ofertes de feina i/o pràctiques del perfil professional del/la participant.

Quins programes oferim?

  1. “Programa Jove” adreçat a joves espanyols/es ia desplaçats/es a Alemanya i que es troben en procés de recerca de feina en aquest país. Picasso Project és present a les regions alemanyes de Baviera, Baden-Württemberg i Hesse on hem donat suport a centenars de joves d’entre 18 i 35 anys a través del “Programa Jove” finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Per participar en aquest programa és imprescindible estar inscrit/a en el Registre consular corresponent.  
  1. “Programa TLN Mobilicat” dirigit a joves de Catalunya que volen fer pràctiques en una empresa alemanya d’acord al seu perfil professional. En el marc del “Programa TLN Mobilicat” finançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu (a través del programa europeu “Mobility”), Picasso Project ofereix una beca a joves aturats/es d’entre 18 i 30 anys inscrits/es en el Programa de Garantia Juvenil (PGJ) per a la realització de pràctiques professionals en un país de la Unió Europea (UE). La beca inclou capacitació prèvia, desplaçament al país de destinació i allotjament i manutenció durant l’estada. En 2016, 8 joves enginyers/es van rebre aquesta beca per a realitzar pràctiques professionals a Alemanya.  
  1. “Programa d’Orientació Laboral Picasso” per a aquelles persones que no compleixen amb els requisits d’accés als anteriors programes. Picasso Project també ofereix els seus serveis a persones que no compleixen amb els requisits d’edat, nacionalitat o residència exigits pels programes anteriors que gaudeixen de finançament públic. En aquest cas, cada servei té un preu reduït de 25 €.

Com ho fem?

Tots els nostres/les participants compten des del primer moment amb el suport d’un/a Jobcoach (orientador/a laboral) natiu/a de parla espanyola que guia de forma personalitzada el seu procés de recerca de feina a l’estranger a través de sessions d’orientació grupals i individuals. Aquestes sessions integren, segons el cas, aspectes psicosocials i de coaching vinculats a la recerca de feina. Les sessions d’orientació es realitzen a través de diferents mitjans en funció de les necessitats i/o possibilitats de cada participant (presencial o per videoconferència).

Des de 2013, aquest projecte ha orientat laboralment més de 300 persones de les que aproximadament un terç d’elles es troba treballant en àmbits acords al seu perfil professional. Picasso Project espera seguir millorant la qualitat dels seus serveis per donar suport a tots aquells joves espanyols/es desplaçats a Alemanya o en altres països de la UE que així ho desitgin.

Informació de contacte

Email: laia.plaza@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Laia Plaza


Noticias relacionadas


Nothing found.

Nothing found.