PEA - Punt d'Escolta Afectiva per a adolescents i jovesa Castelldefels (Barcelona)

El PEA Castelldefels, Punt d’Escolta Afectiva per a adolescents i joves, te per objectiu principal atendre a les persones joves, d’edats compreses entre els 16 i 30 anys d’edat, que així ho sol·licitin, i que requereixin d’acompanyament o assessorament especialitzat per afrontar diverses situacions de caràcter emocional, comportamental, relacional i/o social. I, si s’escau, procedir a la seva derivació als recursos de la xarxa dels que disposa el territori.

La metodologia d’intervenció s’adaptarà a la demanda de la persona. A continuació, assenyalem algunes de les intervencions que es podran dur a terme:

  • Informació i/o orientació respecte a recursos existents de tipus divers del seu entorn i que siguin accessibles per a la persona.
  • Recolzament o acompanyament emocional de caràcter individual.
  • Derivació, si s’escau, a recursos assistencials, socials, ocupacionals, de lleure, etc.
  • Assessorament a pares i familiars referents.

Aquesta tasca serà duta a terme per un/a professional de la psicologia expert en adolescència i gent jove amb coneixements de LGTBI i de violència de gènere, entre d’altres.

Les característiques principals del servei són:

  • Gratuït. Atenció sense cap cost per part de la persona beneficiària.
  • Periodicitat quinzenal: Obert dos dimarts al mes de 17.00h a 20.00h.
  • Ubicació: Espai de Joventut. Castelldefels.
  • Consultes amb cita prèvia.

Aquest servei està subvencionat per del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Castelldefels.

Informació de contacte

Email: pea.castelldefels@fsyc.org
Telèfon: -
Persones de contacte: Rose-Hélène Grima