PASSA - Punt d'Informació i Assessorament en Salut a Montcada i Reixac (Barcelona)

El Punt d’Informació i Assessorament en Salut (PASSA) pretén ser un punt de referència en relació a la promoció per la salut en el municipi de Montcada i Reixac (Barcelona). Un espai on la població pugui trobar resposta a les seves inquietuds, dubtes o problemàtiques en relació a l’adopció d’un estil de vida més saludable i pugui raonar i promoure un esperit més crític. S’entén com a promoció de la salut el treball en l’educació emocional, sexual i afectiva, la conscienciació d’una alimentació saludable, el consum de drogues, l’abús de pantalles i addicció a joc. 

Des de 2021 la Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona el Servei PASSA de Montcada i Reixac amb l’objectiu d’oferir un servei d’atenció personalitzada a qualsevol ciutadà, especialment als infants, adolescent, joves i a les famílies. 

Per poder fer front a aquest gran objectiu s’ofereix un servei d’orientació i assessorament socioeducatiu en salut, per detectar-ne situacions de risc,  i en el cas de ser necessari, acompanyar en la derivació a serveis especialitzats. La intervenció està encarada a promoure un espai de reflexió i aprofundiment des d’una mirada preventiva i no únicament des de la detecció i actuació de la problemàtica. És per aquest motiu, que el servei PASSA pretén donar resposta, tal com diu el Pla Local de Drogues i Pantalles (2018-2022) des de 4 eixos diferents: el d’informació, el de prevenció, el d’atenció i seguiment i el de detecció i reducció de riscos. 

La coordinació del projecte es gestiona a partir d’un/a professional i amb diferents fonts de derivació i comunicació fluida entre professionals i altres recursos del territori amb qui s’organitzen d’activitats com tallers, xerrades, campanyes de sensibilització, exposicions o formació a professionals. 

Informació de contacte

Email: passa@montcada.org