Noctàmbul@s - Observatori, formació i intervenció sobre la relació entre el consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d'oci

El Projecte Noctàmbul@ls i va sorgir d’un Observatori que pretén  aprofundir en la relació existent entre el consum de drogues, l’assetjament i els abusos sexuals en els contextos d’oci nocturn. Els seus estudis s’inscriuen en una línia de prevenció i reducció de riscos, partint d’un enfocament basat en accions d’intervenció universal i selectiva.

Aquest projecte està finançat pel  Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat  i es desenvolupa a la Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Els abusos sexuals i l’alta tolerància als mateixos en els contextos d’oci representen un dels  principals riscos associats no només a l’abús sinó també a el consum de drogues en contextos d’oci en si mateix. La històrica falta de perspectiva de gènere en l’àmbit de drogues s’ha anat pal·liant progressivament en l’àmbit de l’tractament a la dona drogodependent; encara que queda molt camí per recórrer hem ja avançat. Tanmateix, fins ara, en els contextos preventius i/o de reducció de riscos, l’especificitat de la violència sexual no ha estat nomenada tot i ser -paradoxalment d’acord dels resultats observats- un dels principals riscos de la “nit”, especialment per a les dones. L’alta tolerància de la nostra societat sobre els comportaments abusius de caràcter sexual -especialment sota l’efecte de drogues- ha contribuït a amagar el fenomen. És per això que la Fundació Salut i Comunitat vol, amb aquest observatori,mantenir una línia estable de treball específica des de l’anàlisi i la intervenció preventiva que aspira a canviar la mirada dels i les joves, però també dels/les professionals que intervenen en aquests contextos (tant des de la indústria de l’oci com des de la prevenció/reducció de riscos).

Es pretén establir un Observatori estable, permanentment actualitzat que ens permeti:

  • Una actualització contínua de les claus que articulen les dinàmiques de l’oci juvenil actual i els seus canvis, i pot entendre quines tendències estructuren el lleure de el jove actualment, el consum de drogues, i la relació d’aquests hàbits amb els abusos de caràcter sexual, per així esbrinar cap a on es dirigeixen.
  • Entendre les actituds, usos i hàbits de les substàncies psicoactives entre els joves i la seva relació amb les dinàmiques d’abús i violència sexual.
  • Obtenir un llistat d’idees preventives per minimitzar els riscos derivats del consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d’oci.

Per aquest motiu, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) des de l’Observatori Noctàmbul@s s’ofereix una sèrie d’intervencions, estudis i accions formatives per a ajuntaments, recursos municipals, entitats especialitzades en contextos d’oci i altres ens locals davant les violències sexuals que es puguin produir en espais d’oci.

El col·lectiu principal a què van dirigides les intervencions són tant els/les professionals dels ens locals com als/les agents que actuen com a educadors especialitzats en contextos d’oci. D’aquesta manera s’han dut a terme múltiples accions com ” Joves Agents de Prevenció de Violències Sexuals en espais d’oci“, “La coeducació en el món de l’oci: eines per a la prevenció les violències masclistes“, Cursos i Tallers formatius a Canàries, Aragó, Madrid, Comunitat Valenciana, Astúries, Galícia, Andalusia i altres CCAA, així com participar en l’estudi europeu Sexism Free Night.

Es pretén establir un Observatori estable, permanentment actualitzat que ens permeti:
  • Una actualització contínua de les claus que articulen les dinàmiques de l’oci juvenil actual i els seus canvis, podent entendre què tendències estructuren l’oci del jove actualment, el consum de drogues, i la relació d’aquests hàbits amb els abusos de caràcter sexual, per així esbrinar cap a on es dirigeixen.
  • Entendre les actituds, usos i hàbits de les substàncies psicoactives entre els joves i la seva relació amb les dinàmiques d’abús i violència sexual.
  • Obtenir un llistat d’idees preventives per minimitzar els riscos derivats del consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d’oci.

Informació de contacte

Email: noctambulas@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Ana Burgos – Otger Amatller