Llar d'Acolliment GeneralPolop (Alacant)

La Llar d’Acolliment General “Polop” és un recurs d’atenció residencial ubicat a la província d’Alacant que té com a objecte l’atenció de nens/es i adolescents del sistema de protecció de la Comunitat Valenciana.

Aquest centre d’acolliment residencial té la condició d’establiment d’atenció integral i caràcter educatiu per a persones menors d’edat en situació de guarda i/o tutela de la Generalitat, que es trobin privats d’un ambient familiar Idoni, el període d’estada depèn de la que es determini en la resolució administrativa de la qual derivi el seu ingrés.

El servei, que compta amb un ampli equip professional integrat per diversos perfils professionals en què l’equip educatiu és el col·lectiu més nombrós, es caracteritza per una intervenció amb vista a la integració social i familiar dels/es menors des de la programació individualitzada de cada cas, amb una metodologia basada en la pedagogia de la vida quotidiana, i complementada per un espectre diversificat de programes d’actuació orientats cap a la normalització, desenvolupament global i integració social positiva en la comunitat.

D’aquesta manera, i des d’una perspectiva individualitzadora de cada cas, materialitzada en la programació i execució del PEI (Projecte Educatiu Individualitzat) es tracta de potenciar el màxim desenvolupament i creixement personal dels nens i nenes i adolescents en les principals dimensions com la intel·lectual, afectiva, social i de salut, incloent un abordatge de la diversitat des d’una perspectiva integradora.

La Llar d’Acolliment General “Polop” compta amb una capacitat màxima de 8 places.

Informació de contacte

Email: dir.campolop@fsyc.org