Lasdrogas.info

El Portal “lasDrogas.info” és un projecte d’informació i sensibilització social sobre les drogues, i més específicament sobre la seva interacció amb la salut i el benestar social de la col·lectivitat. Va ser creat el 1997 per l’Institut per a l’Estudi de les Addiccions i actualment es responsabilitza del mateix FSC, Fundació Salut i Comunitat.

El Portal “lasDrogas.info” pretén posar informació seleccionada de la major qualitat a disposició dels professionals de la intervenció en drogodependències, de les organitzacions i institucions interessades, dels periodistes, educadors, pares, persones afectades pels problemes associats al consum de drogues i de la població en general. Particularment, es planteja oferir a la societat informació verificada, independent, crítica, comprensible i rellevant.

Tot i que el seu focus d’atenció se centra en les substàncies psicoactives, conegudes popularment com drogues, s’ocupa també d’altres addiccions comportamentals, com ara el joc patològic, addicció a Internet o noves tecnologies, o altres. El seu àmbit de cobertura és preferentment Espanya i els països que utilitzen l’espanyol com a llengua oficial o de comunicació. Presta també especial atenció a la integració o difusió de continguts europeus i de tipus global.

El portal és la web en idioma espanyol de referència mundial sobre drogues i supera el milió de pàgines vistes anuals amb especial incidència a Espanya i Llatinoamèrica.

Informació de contacte

Email: redaccion@lasdrogas.info
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Otger Amatller