Habitatges socialsper a gent gran a Altea (Alacant)

Es tracta d’un servei propi de la Fundació Salut i Comunitat, que gestiona 38 habitatges destinats a gent gran, residents al municipi alacantí d’Altea.

Aquests habitatges estan destinats a persones majors de 60 anys que, per diferents circumstàncies socials, personals i/o econòmiques, no tenen accés a un habitatge normalitzada i requereixen d’aquest servei específic.

Els més grans, a més de rebre un habitatge en la qual poder allotjar a canvi d’un lloguer social baix, perceben altres prestacions que els permeten millorar la seva qualitat de vida, comptant amb una atenció professional continuada, així com amb serveis a nivell de neteja i de manteniment domèstic.

Pel que fa a les característiques dels habitatges, compten amb aproximadament 45m2 de superfície per apartament i poden ser d’ús individual o doble. El servei compta també amb espais comuns, a manera de sales, que permeten la convivència entre els veïns/es, a través de la realització d’activitats grupals o la participació en jocs, a més d’activitats individuals com la lectura.

D’altra banda, cal assenyalar que aquests apartaments estan ubicats a les plantes superiors -primera i segona- de l’CEAM (Centre Especialitzat d’Atenció a Majors) d’Altea, gestionat també per la nostra entitat, podent-se beneficiar els residents dels serveis que s’ofereixen a ell.

Informació de contacte

Email: adm.menores@fsyc.org
Telèfon: 646 40 86 54