Habitatges amb Serveis“Concili de Trento II”

Els Habitatges amb Serveis CONCILI DE TRENTO II són una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que disposa de 39 apartaments, i que actualment proporciona allotjament a un total de 44 persones. Aquest servei el gestiona FSC des del novembre del 2007.

L’objectiu general d’aquest equipament és proporcionar a la gent gran que n’és beneficiària un habitatge adaptat que possibiliti la seva màxima independència i afavoreixi la vida comunitària i la seva integració social.

Durant l’últim any el 66% de les persones ateses al centre són dones i el 34% homes, amb una mitjana d’edat de 77 anys, que mantenen un acceptable grau d’autonomia quant a l’organització de la vida diària i unes òptimes capacitats cognitives per a la pròpia cura personal.

El principal assoliment de la nostra intervenció ha estat la integració de l’equipament en el barri a partir de l’important nombre d’activitats de relació amb l’entorn que es realitzen durant tot l’any.

Informació de contacte

Email: ctrento2@fsyc.org
Telèfon: 93 308 89 33
Persones de contacte: Mª Carmen Navas