Cercles de suport i responsabilitat(seguiment/ inserció de persones que han comès un delicte sexual) (Barcelona)

Cercles de Suport i Responsabilitat “CERCLESCAT”, subvencionat pel  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és un projecte d’acompanyament i supervisió a la vida en llibertat, dirigit a persones que han comès un delicte sexual i que són considerats “perfils de alt risc”. És un programa de naturalesa preventiva el lema fonamental és ” No més víctimes”.

L’actuació de el programa s’inicia en el període previ a la llibertat definitiva i es consolida un cop assolida aquesta. L’objectiu és doble: afavorir la inserció social dels participants i evitar, en la mesura del possible, la comissió d’un nou delicte.

La participació ciutadana és clau per a l’èxit de el projecte. Un “Cercle de Suport i Responsabilitat” està format per una persona que ha comès un delicte sexual (se li denomina membre central), un grup de 4 o 5 voluntaris/es, i un/a professional. A aquest grup se l’anomena cercle.

Els membres de l’cercle es reuneixen per parlar dels progressos que va fent el membre central, per oferir-li suport a l’hora d’organitzar la seva vida en llibertat, i per compartir les dificultats que es pot trobar per aconseguir-ho, pensant entre conjuntament en solucions que li poden ajudar a resoldre-les. Per aconseguir-ho, tots/es junts/es han de revisar els errors que en el passat van portar a el membre central a cometre el delicte, i potenciar aquells factors que poden evitar que es tornin a reproduir. Això es concreta en la tasca de revisió de l’ Pla de Prevenció de Recaigudes , i la potenciació de l’ Model de Bones Vides.

Cal assenyalar, que cada cercle compta amb un “Cercle extern”. El/la professional coordinador/a del cercle, comparteix amb altres agents clau de l’àmbit comunitari (professionals de centre obert o llibertat condicional, terapeutes, entitats socials, serveis socials…), la informació sobre les millores, les dificultats i els riscos de l’membre central, que contribueixen a que el seu procés de reinserció sigui favorable.

Les persones voluntàries, al llarg de la seva participació en el projecte, compten amb espais de suport i supervisió continus, així com jornades de formació específiques .

Cerclescat participa activament en la Associació Europea CirclesEurope , en la qual treballa estretament amb professionals d’altres països com el Regne Unit, Holanda i Bèlgica.

Informació de contacte

Email: dir.cercles@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Persones de contacte: Miguel Brito