Centre específic d’Intervenció educativa per a Menors“Llar per a la socialització La Senda”

El Centre de Compliment de Mesures Judicials per a Menors Infractors “LA SENDA” es configura com un centre de menors afectats per la Llei Orgànica 5/00 de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors destinat a prestar protecció i atenció especialitzada de forma temporal. Està finançat pels serveis competents de la Junta de Castella i Lleó.

L’objecte del Centre, que compta amb un total de 8 professionals, és l’execució de mesures judicials d’internament imposades pels jutjats de menors, derivades de l’aplicació de la LO 5/2000 per a menors entre 14 i 18 anys amb mesura judicial de internament, per la comissió de fets tipificats com a delictes o faltes en el Codi Penal, o les lleis penals especials.

L’objectiu prioritari de la mesura és disposar d’un ambient que proveeixi de les condicions educatives adequades perquè el menor pugui reorientar les disposicions o deficiències que han caracteritzat el seu comportament antisocial, quan per a això sigui necessari, almenys de manera temporal, assegurar l’estada l’infractor en un règim físicament restrictiu de la seva llibertat. Afavorint el desenvolupament integral dels menors en un context social normalitzat pretenent l’adquisició per part del menor dels suficients recursos de competència social

El centre “LA SENDA” presenta tres modalitats d’atenció, d’una banda Internament en Règim Obert, Convivència amb Grup Educatiu i Permanència de Cap de Setmana. La llar “La Senda” compta amb 6 places sense distinció de gènere.

Informació de contacte

Email: dir.lasenda@fsyc.org