Triodos Bank (TD) ha convidat Manuel Alcaide, gerent de Fundació Salut i Comunitat (FSC), i Toni Gelida, gerent de les UTEs gestionades per FSC i el Grup Lagunduz, com a ponents únics a una jornada adreçada als seus empleats/des, per donar-los a conèixer una iniciativa social amb èxit a la recuperació d’actius. Manuel Alcaide i Toni Gelida van ser els professionals encarregats de dirigir-se a aquest fòrum, en format de videoconferència. La jornada va congregar més de 200 persones.

La nostra entitat va rebre per part del subdirector de Recuperacions de Triodos Bank (TB), Juan José Andrés Cardoso, una invitació per dirigir-se a la plantilla professional d’aquest banc, així com als seus assessors/es externs, amb l’objectiu que poguéssim traslladar-ho que, des del banc, consideraven que havia estat una experiència d’èxit, ja que el resultat compleix amb tots els requisits que, al seu entendre, s’engloben en una relació “guanyar-guanyar”.

Aquesta iniciativa ha estat valorada molt positivament per aquesta entitat financera per haver permès continuar amb la gestió dels serveis de dues entitats socials, la Fundació Internacional O’Belén (FIOB) i l’Associació Emaús, que van desaparèixer després d’entrar-les en processos de liquidació concursal.

El subdirector de Recuperacions de TB, va obrir la sessió per donar a conèixer a l’auditori la tasca que es duu a terme des d’aquest departament, destacant que entre les seves funcions, estan minimitzar les pèrdues del banc, si bé complint amb els objectius de rendibilitat i sostenibilitat que els són propis; intentar produir sempre un equilibri just entre el client, el banc i el sector en què s’opera; i promoure, com a finalitat principal, que l’activitat que s’estigui duent a terme, continuï realitzant-se, encara que es produeixin incompliments per part dels clients, perquè així l’impacte positiu a la societat segueixi produint-se.

Després d’aquesta breu, però clara, exposició va passar a comentar un exemple concret que tenia com a actors principals les dues entitats desaparegudes ja esmentades –FIOB i Emaús–, les dues clients de TB, i el risc que la seva desaparició podria haver comportat al banc. Una desaparició que no es va produir perquè tant FSC com el Grup Lagunduz van poder, després d’anys de negociacions i gestions diverses, que van involucrar diferents agents socials (sindicats, treballadors/es, administracions concursals, administracions públiques…).

D’aquesta manera, es va poder donar continuïtat als projectes que aquestes entitats gestionaven fins a la seva desaparició a diverses comunitats autònomes, en assumir la contractació de gairebé 400 treballadors/es que atenien gairebé 300 persones usuàries de col·lectius considerats fràgils (menors vulnerables, persones amb diversitat funcional, persones dependents, etc.) a gairebé una vintena de serveis i centres residencials.

Seguidament, Juan José Andrés va concedir la paraula als representants de FSC i el Grup Lagunduz que van presentar a les dues entitats i van explicar l’aliança estratègica que des de fa 12 anys mantenen totes dues, així com els inicis de la relació amb TB, que es remunten a fa gairebé 7 anys, un cop es va tenir coneixement que aquest banc era el propietari dels immobles on residien la majoria de les persones destinatàries de les dues entitats desaparegudes. A més, van explicar que, a fi d’afavorir la continuïtat dels serveis, entre les parts es va arribar a l’acord d’un lloguer amb opció de compra dels immobles que va permetre una certa viabilitat en la gestió dels serveis. Una opció, la de la compra, que s?ha exercit després de gairebé 5 anys de gestió d?aquests recursos assistencials.

En la seva intervenció, Manuel Alcaide, gerent de FSC, va destacar que l’aliança que s’havia establert entre TB i el consorciat entre FSC i Lagunduz era una “relació amb sentit social”, que havia estat una “operació complexa no exempta de riscos” , però que sempre havia estat encaminada -des dels seus inicis- a “obtenir el bé comú”, ja que “només entitats amb ànima podien haver unit els seus esforços per assolir aquest indubtable èxit social, en què els treballadors/es podien mantenir la seva feina i les persones ateses podien continuar vivint a casa seva”.

Posteriorment, es va obrir el torn de preguntes de treballadors/ores del banc que pretenien conèixer amb més profunditat el punt de vista dels ponents, quant al “nivell de salut” del sector social en l’actualitat, mostrant un gran interès per conèixer qüestions tan concretes com l’efecte de la Llei de la desindexació de l’economia espanyola, els efectes de la Reforma Laboral… a les organitzacions sense ànim de lucre, ja que són els clients principals de TB.

Cal destacar que Triodos Bank és una entitat financera ètica fundada als Països Baixos el 1980 i que, a més de comptar amb presència a Espanya, opera principalment a Bèlgica, Regne Unit i Alemanya. TB forma part de l’“Aliança Global per una Banca amb Valors” que agrupa 25 entitats que operen dins de l’anomenada banca ètica. Un tipus de banca en què es promou que tant les persones a nivell particular com les empreses duguin a terme un ús conscient dels diners, per tal que aquest generi beneficis per a la societat i la natura. És per això que des de TB s’ofereix bàsicament finançament a projectes i iniciatives orientades a generar un impacte social positiu.

Des de FSC i el Grup Lagunduz considerem que és d’agrair que la banca ètica organitzi espais d’intercanvi com aquest, ja que experiències com l’explicada en aquest fòrum, que han evitat molt de “patiment social”, han de ser conegudes, ja que malauradament, i més en la situació socioeconòmica actual, és molt possible que noves entitats socials estiguin passant per situacions crítiques que els puguin portar a la seva desaparició. En aquest sentit, i per acabar, es va expressar un desig conjunt respecte que aquest ombrívol pronòstic no es compleixi pel bé del sector.