Tot i les condicions de pandèmia que continuem vivint, l’ocupació de les places en conveni a la Comunitat Terapèutica “Can Coll” de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha estat superior al 90% , adaptant els plans de contingència del centre a la realitat del COVID-19 en cada moment. “Can Coll” és un centre de tractament residencial per a la deshabituació i rehabilitació de persones usuàries amb dependència a substàncies i/o addiccions sense substància, amb o sense patologia dual, en entorn semi-rural. El programa  té una duració aproximada de set mesos i consta de quatre fases, en les que es treballa per objectius psicoterapèutics i ocupacionals individuals en entorn comunitari, amb l’objectiu de reinserir l’usuari al seu medi habitual.

A més d’adaptar els plans de contingència del centre a la realitat del COVID-19, s’han complit els protocols consensuats amb el Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació Salut i Comunitat, mantenint-se a bon ritme les derivacions de la Xarxa d’atenció a les drogodependències de Catalunya (XADC). Així mateix, s´ha adaptat la llista d’espera, per tal de minimitzar l’impacte de les condicions i limitacions socials i sanitàries plantejades pel Govern.

Segons ens trasllada Jordi Morillo, director de la Comunitat Terapèutica “Can Coll”, “estem molt satisfets amb l’ocupació de les places en conveni, per tan bons resultats durant 2021 i 2022, tot i les condicions de pandèmia que viu el país. S’ha fet un important esforç per part del centre perquè això fos així”.

A la Comunitat Terapèutica “Can Coll”, s’ha continuat treballant en un context normatiu rígid, amb rutines i estructures estables i continues, que han dotat a la persona en tractament de les competències bàsiques, per tal de dur a terme una vida compromesa, ordenada i organitzada a la seva sortida. “Durant el tractament, i especialment durant aquest difícil temps, s’ha fet incidència en tots aquells aspectes que permetin a la persona usuària augmentar les probabilitats de mantenir l’abstinència, de forma segura, en el seu entorn habitual”, assegura Jordi Morillo.

El procés de tractament inclou diferents programes que donen resposta a les necessitats de la persona, programa de prevenció de recaigudes, programa d’habilitats socials, gestió emocional, perspectiva de gènere i noves masculinitats, introspecció, creació artística, etc. Això es combina en tot moment amb un programa ocupacional, que permet a la persona desenvolupar habilitats en diferents àmbits, per tal de reeducar la capacitat per programar objectius, desenvolupar-los i avaluar-los, així com la recuperació de rutines i responsabilitats que el dotaran de l’experiència necessària de cara a la seva reinserció, tant sigui en l’àmbit laboral, com en les alternatives del temps lliure i espais d’oci.

“Durant la pandèmia, s’han continuat treballant de forma continuada els processos de readaptació de les relacions familiars, les condicions de retorn al domicili habitual, i les teràpies familiars, per tal de poder treballar conjuntament amb aquesta el procés de rehabilitació i reinserció. La sortida del centre s’ha continuat realitzant de forma progressiva per tal que la persona pugui anar introduint els canvis realitzats en el seu entorn habitual”, explica el director de “Can Coll” de la Fundació Salut i Comunitat.

Cal destacar que l’equip de la comunitat terapèutica és multidisciplinari i està format per professionals de l’educació social, psicologia, medicina i psiquiatria, infermeria, monitors, administració, manteniment i cuina. El centre té capacitat per a atendre 34 persones de tots dos sexes.