El Centre d’Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d’Alacant, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), compta, des de fa més de quinze anys, amb un servei de consigna per a les persones sense llar.

Aquest servei, obert tant a residents com a no residents, permet en l’actualitat la custòdia de fins a tres estris per persona (bosses, motxilles, maletes, etc. amb un màxim de 20 quilos per paquet). El temps de custòdia és indefinit, si bé existeix l’obligatorietat d’acudir per renovar. La periodicitat de la renovació és mensual per a les persones residents i setmanal per a la resta. Aquest és l’únic servei de consigna dirigit a la població en situació d’exclusió de la ciutat d’Alacant que obre els 365 dies de l’any, tant a l’inici del matí com al final de la tarda.

En els últims anys hem vingut constatant un increment notable en l’ús d’aquest servei. En 2018 van ser més de 800 les persones diferents que el van utilitzar de forma puntual o continuada al llarg de l’any. La seva gestió requereix, bona part de l’horari en què està obert, la dedicació de dos professionals.

Conscients de la importància de donar un servei de qualitat, a mitjans de l’any passat vam començar amb el procés d’informatització. La gestió fins aleshores estava basada en un molest sistema de vals amb paper de calc i registres manuals. Podem dir en sentit literal i figurat que aquest procés de renovació ha suposat passar del (paper) carbó a l’era digital. El que abans eren vals manuscrits són ara fitxes impreses que incorporen un codi de barres.

El procés no ha estat simple, en el desenvolupament del mateix s’ha comptat amb el suport del Departament d’Informàtica de la Fundació Salut i Comunitat a la selecció i preparació de l’equipament informàtic i amb la bona predisposició de l’Ajuntament d’Alacant a fer-se càrrec dels consumibles necessaris.

Ha estat necessari, a més, el replantejament de l’operativa de gestió; la creació des del CAI d’una aplicació informàtica específica adaptada a les necessitats concretes del servei; l’adquisició d’una impressora adequada; la formació de l’equip professional; el disseny d’un pla de transició d’un a un altre sistema que evités el tancament del servei; la resolució de diverses incidències; la previsió d’un sistema de còpies de seguretat, l’avaluació dels resultats…

Després d’alguns mesos de funcionament, constatem que les millores han estat notables en diversos aspectes: en disminuir la càrrega burocràtica, els temps d’espera per ser atesos s’han reduït notablement; la possibilitat d’obtenir diversos llistats ens està permetent depurar errors que abans eren indetectables; existeix ara una estadística actualitzada en temps real (a data d’avui, hi ha 349 paquets pertanyents a 174 persones diferents); hi ha també un sistema d’alarmes per detectar fàcilment aquells estris passats de data i una gestió adequada de situacions excepcionals… millores tècniques que es tradueixen en una major satisfacció de les persones ateses i l’equip que les atén.

Aquest canvi s’inscriu dins de l’objectiu estratègic de FSC “d’adequar de manera continuada els espais i altres recursos materials del centre valorant la seva idoneïtat”.Informatitzar determinats processos no respon a una passió per la tecnologia. L’assoliment no és haver passat de mirar els papers a mirar la pantalla d’un ordinador, l’autèntic avanç és tenir temps, assossec i mitjans per poder posar la mirada en la persona. Aquesta és la nostra passió més autèntica.


Fidel Romaní Salord 
Director de Centre d’Acollida i Inserció per a Persones Sense Llar d’Alacant, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat.