La Xarxa, impulsada el 2018 per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i la Fundació Atenea, es planteja com una plataforma d’intercanvi en què la perspectiva de gènere és fonamental, agrupant les entitats socials de l’Tercer Sector d’Acció Social que treballen en l’àmbit de drogues i addiccions des d’aquest enfocament. La Xarxa està finançada pel Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) i es planteja tres estratègies: incidència política, intercanvi d’experiències i sensibilització a la ciutadania, a entitats socials, a empreses o a l’àmbit educatiu.

El proper mes de març tindrà lloc la IV Jornada de la Xarxa Gènere, Drogues i Addiccions. La trobada tindrà lloc a la modalitat online, donada la situació actual que vivim de pandèmia, motiu pel qual hem hagut d’adaptar formats.

Concretament, l’1 de març es realitzarà una sessió conjunta de treball, i els dies 10, 11 i 12 de març, una altra trobada en línia, en aquest cas amb cadascuna de les comissions de treball que conformen la Xarxa (Comissió d’Intercanvi, Comissió de Sensibilització i Comissió de Distintiu). Totes les sessions tindran lloc en horari de 10 a 12 hores.

L’objectiu d’aquesta jornada és rellançar la Xarxa, reprendre el contacte amb les entitats socials ja adherides a la mateixa i professionals independents també vinculats, per fer una planificació anual de les futures accions. També, es pretén consensuar amb les entitats que formen part de la mateixa un canvi estructural: que la Xarxa sigui més horitzontal i col·laborativa.

En aquest sentit, es tracta de reconvertir la Xarxa en un espai més democràtic i transparent, en el qual totes les entitats participants puguin generar nous discursos, tractant d’influir en les polítiques públiques d’abordatge de les addiccions, incidint en el compliment de la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

Com a novetat, enguany, la coordinació de la Xarxa Gènere, Drogues i Addiccions l’assumeix la Fundació Salut i Comunitat que, al costat de la Fundació Atenea, es planteja reimpulsar les comissions de treball de la Xarxa per fer efectiva la igualtat de gènere i la incorporació de la perspectiva de gènere en el desenvolupament d’actuacions, així com l’aplicació de les polítiques públiques en l’àmbit de les addiccions.

Per això, l’intercanvi d’experiències, la sensibilització, així com la incidència política, són eixos clau per afrontar els reptes encara pendents en l’àmbit de les drogues i altres addiccions: la invisibilització de la realitat específica de les dones consumidores, l’estigma derivat per la transgressió dels mandats de gènere, així com la falta de perspectiva feminista en els serveis de prevenció, atenció i recuperació.

Per debatre sobre aquests temes, revisar el treball realitzat fins al moment, i analitzar el lloc en el qual ens trobem actualment i cap a on volem anar, convoquem a totes les entitats membre ia aquelles que puguin estar interessades en adherir-se a la Xarxa, a assistir a aquesta trobada en línia.

Per confirmar assistència, necessitem que es doni resposta a aquest breu formulari https://forms.gle/Eho8TmT1e8TsATdZ6 indicant nom i cognoms de la persona que assistirà, entitat representada i correu de contacte a què enviarem els enllaços per accedir a cadascuna de les sessions, a través de la plataforma Zoom.

Així mateix, us animem a que compartiu l’existència d’aquesta Xarxa amb altres entitats i/o professionals de l’àmbit de l’gènere, les drogues i les addiccions, per fer-los partícips de la mateixa. Com més creixi, més gran serà la seva visibilitat i riquesa, més ens podrem nodrir entre professionals i major incidència política tindrà.

En aquest enllaç podeu revisar els requisits d’accés a la Xarxa:

https://redgeneroydrogas.org/participa/

També, podeu consultar les  conclusions  de la III Jornada de la Xarxa de Gènere i Drogues.

Us esperem el proper 1 de març. Mentrestant, pots consultar el programa: