La trobada, denominat “Vilnius E-network Summit”, ha tingut lloc a Vílnius, capital lituana, durant el mes de juliol, i ha estat organitzat per la xarxa internacional Youth Rise amb tres objectius principals: compartir l’estratègia digital i les millors pràctiques de xarxes de treball “online” i els aprenentatges adquirits; reflexionar sobre les necessitats, el grup objectiu i l’estructura del contingut d’aprenentatge “en línia” i la biblioteca de recursos; i establir metes i objectius comuns per treballar conjuntament de manera “online” i “offline”.

Per a això, durant dos dies cadascuna de les organitzacions que han acudit a aquesta trobada, entre elles la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha presentat el seu projecte fent especial èmfasi en les diferents àrees i aspectes de la seva estratègia digital enfocada, tant en l’objectiu amb el grup diana, com en el treball intern entre l’equip professional del projecte.

Entre les reflexions aportades des del projecte “En Plenes Facultats” (EPF) sobre els aprenentatges del projecte en aquesta trobada internacional d’organitzacions que treballen en reducció de danys amb persones joves, destaquem, d’una banda, la nostra aposta per la metodologia peer to peer (xarxa de parells o entre iguals), ja que considerem que no hi ha ningú millor que les pròpies persones joves per transmetre els coneixements als seus companys/es.

D’altra banda, també destaquem la necessitat de tenir un discurs realista que estigui en contacte amb la realitat del grup amb el qual treballem, les persones joves, i amb la realitat existent respecte a l’ús de drogues. Finalment, la importància de trobar l’equilibri entre la part “en línia” i “offline” del nostre projecte, ja que entenem la primera com un suport i reforç de la segona, sense poder deixar de banda la presència i el cara a cara a les nostres intervencions.

Durant la trobada, hem pogut comprovar com moltes d’aquestes reflexions són compartides per companys/es d’altres projectes que treballen en reducció de danys en diferents llocs del món. També, s’han aportat moltes altres reflexions sobre les polítiques de drogues nacionals i internacionals, fent èmfasi en la importància del treball de les persones joves en aquest àmbit. A més, s’han compartit nombrosos aprenentatges relacionats amb les diverses eines i plataformes que poden resultar útils per a la tasca del dia a dia en els projectes.

El “Vilnius E-network Summit” ha resultat molt positiu per poder veure que en llocs tan diversos del món es treballa en la mateixa direcció, deixant de banda els discursos prohibicionistes i moralistes i fomentant la informació i la reducció de danys en l’ús de drogues entre les persones joves. Durant aquests dies, ha quedat palesa la importància de crear xarxes, de conèixer altres realitats i explorar el treball que es porta a terme, atès que els objectius són els mateixos.

En definitiva, són moltes les eines que ens permeten i faciliten el poder treballar en la distància, si bé hem pogut comprovar que no podem deixar que es perdi la proximitat de la presència i les relacions que es donen en el tu a tu, amb la participació en trobades com aquest.

A més del EPF, en aquest congrés han participat persones representants de diverses organitzacions del panorama internacional de la reducció de danys en joventut: Youth RISE (Internacional); Youth RISE Nigèria (Nigèria); YODA (Europa); Youth LEAD (Àsia-Pacífic); YPEER (Internacional); I + Network (Internacional); SSDP Austràlia (Austràlia); CSDP (Canadà); SSDP Europa (Àustria); SSDP Internacional; Girls in Green (Brasil) i DanceSafe (EUA).