La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha assistit a aquesta jornada a CaixaForum Barcelona, organitzada per aquest programa de “la Caixa”, en la qual s’ha reconegut la tasca de les entitats que acompanyen les persones participants en el seu procés de reinserció, com és el cas de la nostra entitat. Amb aquest acte, la Fundació Bancària “la Caixa” ha volgut posar en valor la tasca de totes les persones implicades en el programa i la de les entitats col·laboradores. En el cas de FSC, va ser el nostre president, Francisco González Sedeño, qui es va encarregar de recollir aquest reconeixement i de representar a l’entitat, juntament amb la resta de professionals de la nostra entitat que formen part de l’equip del programa Reincorpora.

Aquest projecte està emmarcat en el programa Incorpora de “la Caixa” i ofereix un acompanyament intensiu a persones derivades exclusivament de l’àmbit de l’execució penal per millorar la seva ocupabilitat i augmentar les seves oportunitats d’ocupació. El tret definitori d’aquest programa, així com el del Incorpora, és el treball en xarxa, en aquest cas entre les entitats socials, el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) i la Fundació Bancària “la Caixa”.

L’equip tècnic de Reincorpora treballa amb aquests interns/es competències transversals com l’autoestima i l’autoconfiança, així com l’apoderament per definir un objectiu professional i unes competències personals i tècniques com l’ús de les TIC o la comunicació per facilitar la seva reintegració sociolaboral.

El programa contribueix al fet que els penats / ades aprofitin les segones oportunitats, oferint-los acompanyament personalitzat d’un/a tècnic/a per treballar aspectes com l’empatia, el treball en equip o la responsabilitat, alhora que reben formació en sectors com la restauració, el comerç o la neteja. El procés culmina amb pràctiques d’empresa i amb la recerca activa de feina.

L’itinerari inclou, també, serveis a la comunitat que permeten que els interns/es posin en pràctica els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors que han desenvolupat durant l’itinerari, i alhora també els incentiva la participació social i el compromís cívic.

En tot el procés, l’equip tècnic de Reincorpora col·labora estretament amb el personal tècnic de presons, format, entre altres, per psicòlegs/es o assistents socials, que acompanyen els interns/es des del seu ingrés al centre penitenciari fins que arriben al tercer grau.

A Catalunya vam participar en aquest programa 21 entitats. Això ens permet oferir un servei més integral i generar més oportunitats per a persones vinculades a l’àmbit de l’execució penal. Des de 2011, els resultats dels darrers anys consoliden l’efectivitat del servei: 3 de cada 4 persones són contractades, comptant el programa amb més de 1.617 participants el 2017 i 2018.

Cal destacar que l’Obra Social “la Caixa”, mitjançant els programes Reincorpora i Incorpora, ha donat suport a 40.000 persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya en els últims 10 anys, a través de diferents treballs i contractacions.

D’altra banda, assenyalar que durant el transcurs d’aquesta jornada, una de les participants d’aquest programa de la Fundació Salut i Comunitat va ser entrevistada per diferents mitjans de comunicació per compartir la seva experiència i els seus èxits en el programa: gràcies a la seva participació en el mateix, actualment treballa en una important empresa relacionada amb turisme, en la qual té molt bona trajectòria professional. Aquesta és una experiència més d’èxit que referma el nostre compromís i implicació amb els programes Reincorpora i Incorpora de “la Caixa”.