El passat mes de juny, l’equip integrant del Club Artístic i Social de FSC, usuaris/es i coordinadora del servei, van visitar les instal·lacions de l’empresa Picis que, després d’un canvi en la seva denominació, ha passat a dir Optum Insight. La valoració de la jornada va ser molt positiva per part de l’empresa donant i de l’entitat receptora, ja que amb aquesta visita es van complir diversos objectius de la col·laboració.

Gràcies a aquesta visita, els participants del Club Artístic i Social i professionals de Optum Insight, empresa líder en tecnologies de la informació dirigides al camp sanitari, van tenir l’oportunitat de conèixer personalment i van poder intercanviar impressions sobre la col·laboració i els seus àmbits de treball.

“Va ser molt enriquidor perquè els professionals d’aquesta empresa els van posar cara a cadascuna de les persones que integren el club i que s’han beneficiat de la seva ajuda, i per als/les usuaris/àries suposar una oportunitat molt interessant de conèixer el treball desenvolupat per l’empresa donant”, explicava Sandra Gasca, coordinadora del Club Artístic i Social.

Cal recordar que Optum Insight (anteriorment Picis) va col·laborar en els inicis de la posada en marxa del club amb un ajut econòmic, i ja havia participat prèviament amb donació d’equips informàtics destinats a diferents centres de la nostra entitat.

“La visita va ser un autèntic luxe. Tots els treballadors ens van atendre i van explicar la seva tasca, relacionada amb l’àmbit sanitari (estudis sobre eficàcia de fàrmacs i programes informàtics per a unitats de crisi), en el marc d’unes instal·lacions molt àmplies i cuidades. Després de la visita, ens van preparar un berenar que ells mateixos van cuinar i vam passar una estona molt agradable“, afirmava Sandra Gasca.

Finalment, tot i que el pressupost de què disposa l’empresa per aquest any és molt inferior al d’anys anteriors, el club va rebre una donació material (pintures, dissolvent, aiguarràs, cua, etc.), que participants del servei van poder agrair personalment, acompanyats de la coordinadora del projecte.

Gran part del finançament de les organitzacions sense ànim de lucre procedeix de fons públics. Però donada la situació econòmica actual, es fa necessària la recerca d’alternatives de finançament estables, moltes vegades procedents de la iniciativa privada, per mantenir els nostres projectes.

“Aquest tipus d’ajudes, tan necessàries per a la subsistència de recursos com aquest, podrien perfectament esdevenir una forma de subvencionar el recurs a través de donacions materials, en lloc de buscar grans ajudes difícils d’aconseguir. Consolidar aquest tipus de col·laboracions és ara l’objectiu del club “, assenyalava Sandra Gasca.