El Centre de Dia per a Drogodependents de la Fundació Salut i Comunitat i la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de l’ Casal dels Infants del Raval comparteixen sinergies de treball a partir d’una experiència innovadora entre usuaris en tractament del Centre de Dia i adolescents vinculats a la UEC.

El Centre de Dia de FSC i el Casal dels Infants del Raval uneixen esforços per a la prevenció del consum de droguesL’experiència s’ha originat a partir d’una necessitat detectada pels professionals de la UEC del Casal dels Infants. Els tècnics van observar la necessitat de treballar amb els usuaris elements com la prevenció i sensibilització en el consum de drogues així com elements que tenen relació amb la transgressió de la norma i el límit.

El Casal, va sol·licitar la col·laboració del Centre de Dia de la Fundació Salut i Comunitat a principis d’aquest any per participar en diferents activitats de caràcter educatiu, on els usuaris d’ambdós recursos es puguin compartir i abordar temes relacionats amb l’abús de drogues així com la transgressió del límit. Aquestes trobades van comptar amb la supervisió i el suport de l’equip educatiu del Centre de Dia FSC, tant en la preparació del grup així com en el desenvolupament de les sessions a posteriori s’han donat.

La promoció del vincle i les habilitats comunicatives han estat un factor clau per facilitar els espais de reflexió, permetent i afavorint una posició realista davant al consum de substàncies, així com una anàlisi sobre la relació que s’estableix entre subjecte i límit.

Amb l’objectiu de concloure la col·laboració d’aquest any, i en la línia de promocionar l’esport com a element significatiu per a la prevenció en el consum de drogues i la promoció d’hàbits saludables, ambdues entitats van organitzar un partit de futbol el passat 15 de juny.

Finalment, i de cara al futur, ambdues entitats es plantegen la possibilitat de seguir duent a terme aquest tipus d’experiències, on queda constància la importància que té avui dia la creació de sinergies entre entitats del Tercer Sector.