La distància dels àmbits rurals a les grans ciutats de referència per tal que les dones puguin accedir a recursos de recuperació, juntament amb la manca de bones infraestructures que possibilitin el seu desplaçament de manera àgil i econòmica, dificulta el seu accés a recursos socials i de recuperació. Aquest nou model d’atenció s’iniciarà al mes d’abril amb els serveis de les comarques més allunyades del SIE Tarragona.

Leer noticia en castellano

El Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Tarragona inicia un projecte pilot d'atenció telemàtica per atendre a dones amb dificultats d'accésEn els àmbits rurals, les dones encara estan immerses en un món amb un funcionament familiar i social molt patriarcal i masculinitzat. Els rols de gènere estan molt definits i diferenciats, cosa que provoca el manteniment dels desequilibris i les desigualtats de gènere. El control i la pressió familiar i social per mantenir aquesta categorització de rols estereotipada i hegemònica invisibilitza, en molts casos, la violència, la qual cosa dificultarà el trencament de les relacions d’abús.

Així mateix, aquesta pressió social del món rural estigmatitza les dones que trenquen amb el model familiar tradicional, fet que dificulta la presa de decisions respecte a la sortida de les situacions de violència.

El Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones i els seus fills i filles en situació de violència a Tarragona, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i pertanyent al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, és conscient d’aquesta situació. L’abast territorial del SIE és gran i en les comarques més allunyades de l’espai de recuperació, les dones tenen més dificultat per accedir al recurs. Aquesta dificultat de l’accés va fer que es plantegessin altres vies d’acostament a territori, per tal de facilitar l’accés de les dones als recursos de recuperació, al igual que ja estan fent d’altres SIE.

L’acció es concreta en intervencions amb dones mitjançant les noves tecnologies. També, es plantegen fer entrevistes telemàtiques individuals d’acollida i intervenció socioeducativa i psicològica.

A partir del mes d´abril, les dones de les comarques més allunyades del SIE, seran derivades per serveis socials de territori, i des d’allà es posaran en contacte telemàticament amb aquest servei d’intervenció especialitzada. Les visites estaran agendades i sempre hi haurà una persona responsable de serveis socials de territori, garantint la confidencialitat i l’adequació de l’entrevista, podent fer recolzament emocional al final de l’entrevista, si cal. Per tal de portar a terme el projecte és necessari una bona coordinació entre serveis, avaluant i millorant l’atenció telemàtica en el moment que calgui.

Durant el tercer trimestre de l’any es farà una avaluació del correcte funcionament, amb l’objectiu de poder fer-ho extensiu a la resta de territori d’abast del SIE Tarragona.

És necessari poder utilitzar tots els recursos que estiguin a l’abast, per tal de donar atenció a totes les dones, sigui quina sigui la seva procedència territorial.