Llar Residencial d’Atenció a Menors“Las Nubes” (Guadalajara)

La Llar Residencial d’Atenció a Menors “Els Núvols” és un recurs d’acolliment residencial, la finalitat és atendre de manera integral a nens i nenes i adolescents que no tenen cobertes, almenys temporalment, les seves necessitats materials, afectives i educatives en el si de les seves pròpies famílies. Situat a Guadalajara, els nens, nenes i adolescents destinataris del servei es troben sota la tutela o la guarda i custòdia de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa en compliment del que estableix la Llei 5/2014, de 9 d’octubre, de protecció Social i Jurídica de la Infància i Adolescència de Castella-la Manxa (BOE de 2015.02.18).

El projecte, que compta amb 9 professionals, es caracteritza per una intervenció amb vista a la integració social i familiar dels/les menors des de la programació individualitzada de cada cas, amb una metodologia basada en la pedagogia de la vida quotidiana, i complementada per un espectre diversificat de programes d’actuació orientats cap a la normalització, desenvolupament global i integració social positiva en la comunitat.

D’aquesta manera i des d’una perspectiva individualitzadora de cada cas, materialitzada en la programació i execució del PEI (Projecte Educatiu Individualitzat) es tracta de potenciar el màxim desenvolupament i creixement personal dels nens i nenes i adolescents en les principals dimensions com la intel·lectual, afectiva, social i de salut, incloent un abordatge de la diversitat des d’una perspectiva integradora.

La Llar Residencial d’Atenció a Menors “Els Núvols” compta amb una capacitat màxima de 10 places.

Informació de contacte

Email: dir.lasnubes@fsyc.org