Llar d'acolliment general d'atenció a la infància i l'adolescènciaXiquets (València)

La Llar d’acolliment general d’atenció a la infància i adolescència Xiquets és un centre de titularitat de la Generalitat Valenciana, d’atenció a nens, nenes i adolescents (NNA) amb necessitats especials del sistema de protecció, amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, totes dues inclusivament, que necessiten una atenció particular per les seves necessitats especials d’índole física, psíquica o sensorial.

El servei, prestat durant les 24 hores del dia, disposa d’un total de 8 places, en règim d’acolliment residencial com a mesura de protecció per proporcionar a aquests NNA un lloc de residència i convivència, així com una atenció orientada al seu desenvolupament holístic i comunitari.

L’estada al centre és d’internament (en situació de tutela o de guarda), amb possibilitat de sortides o visites durant els caps de setmana i vacances dels NNA amb els seus familiars, si així ho requereixen.

L’equip professional del servei està format per aquestes figures professionals: director/a, psicòleg/loga, treballador/a social, infermer/a, fisioterapeuta, logopeda, educadors/es socials, tècnics/ques superiors de la família de formació professional de serveis socioculturals ia la comunitat, personal datenció general (cuina, manteniment) així com professionals de suport de la Generalitat Valenciana per a la realització de tasques pròpies de la neteja i bugaderia.

Informació de contacte

Email: dir.xiquets@utelagunduzfsyc.org