Informació econòmica detallada


Informació econòmica detallada


Promovem la transparència i la rendició de comptes sobretots nostres finançadors públics i privats, persones i organitzacions amb i per les que treballem, i la societat en el seu conjunt.


Previsió d'ingressos i despeses de l'any en curs

Subvencions concedides per administracions públiques

Relació de subvencions i contractes

Retribucions alts càrrecs i màxims responsables de l'entitat

Relació d'institucions i entitats amb contractes amb FSC