La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana està duent a terme el procés de vacunació d’unes 5.000 persones sense llar, seguint un protocol definit, especialment per a aquest fi. El procés, que va arrencar el passat dia 6 i s’allargarà durant tot el mes de juliol, s’està desenvolupant en coordinació amb diverses entitats socials en 28 punts de vacunació, existents o habilitats en espais coneguts per la població diana. La Fundació Salut i Comunitat (FSC) és una de les entitats socials que col·labora amb un punt de vacunació habilitat a la ciutat d’Alacant.

L’estratègia de vacunació respon a les singularitats de l’col·lectiu, que és un grup heterogeni de persones amb difícil accés a el sistema sanitari, que en alguns casos no estan donades d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) i que no tenen un nombre de telèfon en què ser localitzades.

Es tracta de persones que no tenen llar, viuen en habitatges precàries o que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat, en assentaments o centres residencials (llars o albergs) i que solen desplaçar-se de forma continuada, de manera que pot ser difícil contactar-per a la immunització.

El procés s’està desenvolupant de forma coordinada amb diverses entitats socials, que han col·laborat amb Salut Pública i Atenció Primària en la definició de l’calendari i dels punts de vacunació. D’una banda, s’està recorrent a punts de vacunació ja existents i, d’altra, s’estan habilitant altres espais propers i coneguts per aquest col·lectiu, com menjadors socials, centres d’ajuda a la immigració, i magatzems agrícoles, entre d’altres, ubicats a 30 localitats de les tres províncies.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) és una de les entitats socials que col·labora amb un punt de vacunació. A partir del proper dia 19 de juliol i fins al 22, es durà a terme, en horari de 8:30 a 13:30 hores, el procés de vacunació de persones en situació de sense llar i / o similar a Alacant, a través del punt de vacunació habilitat amb aquesta finalitat, en el recurs específic que atén aquestes persones a la ciutat, dirigit i gestionat per Fundació Salut i Comunitat, havent-se disposat un accés diferenciat de el recurs residencial.

Amb aquest punt específic, es durà a terme l’estratègia elaborada per part de la Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius (GVA) i Salut Pública, en coordinació amb les entitats de Tercer Sector que han participat activament en evidenciar les dificultats d’aquestes persones en accedir a el sistema sanitari, així com les dificultats de localització o el fet de no tenir targeta sanitària.

D’aquesta manera, des de FSC, pretenem apropar el sistema sanitari a el recurs específic que atén diàriament a aquestes persones a Alacant, i que tinguin les mateixes oportunitats d’accés a la vacuna.

A més, cal destacar que, durant el mes següent a la vacunació, l’equip de vacunació contactarà a l’mínim un cop a la setmana amb les persones responsables de l’servei per garantir que no es produeixin efectes adversos.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, volem agrair als organismes que han elaborat aquesta estratègia, oferint la possibilitat de col·laboració a les entitats de Tercer Sector, tractant de buscar conjuntament respostes a situacions i realitats complexes.

En aquest sentit, volem posar en valor l’eficàcia de la col·laboració entre l’Administració pública i les entitats socials per a resoldre situacions d’atenció a les persones amb les màximes garanties. La crisi sanitària generada pel COVID-19, ha potenciat el treball coordinat entre les administracions i el Tercer Sector, i aquest pla de vacunació és un veritable exemple de treball conjunt en la recerca de solucions adequades, perquè les persones sense llar puguin ser vacunades amb les màximes garanties sanitàries.