Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, celebrat el dia 5 de desembre passat, professionals del Centre d’Acollida i Inserció per a persones sense llar d’Alacant (CAI), servei de titularitat de l’Ajuntament d’Alacant, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), han realitzat una xerrada de presentació del servei i el seu programa de voluntariat, a les instal·lacions de les Oficines de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), a Alacant. A més de l’atenció directa a les persones sense llar, el servei desenvolupa una àmplia feina en xarxa amb altres entitats, amb l’objectiu de compartir coneixement, afavorir la coordinació i promoure la sensibilització de la ciutadania.

En representació del CAI d’Alacant i com a figures de referència del programa de voluntariat, van acudir el seu director, Iván Antón, i Lydia Gelardo, referent de voluntariat al centre, entre altres responsabilitats que hi exerceix. Durant la xerrada, adreçada als treballadors/es de l’EUIPO, entitat encarregada del registre de les marques de la Unió Europea, es va donar a conèixer la problemàtica del sensellarisme a Alacant, així com les diferents estratègies i línies d’acció que s’han posat a marxa des del centre.

Per fer-ho, es va realitzar una breu exposició de presentació del recurs i del perfil de les persones que s’atenen. També, es van descriure itineraris, programes i serveis en què es treballa la inclusió de les persones participants.

A la segona part de la xerrada, es va informar sobre el programa de voluntariat que es desenvolupa des del CAI, descrivint-ne els valors i metes que constitueixen l’essència de l’acció voluntària en aquest servei, així com les necessitats existents i diverses formes de col·laboració que es poden fer. Així mateix, durant la part final de la sessió, es va reservar un espai per a aclariments i resolució de possibles dubtes que va servir, principalment, per aprofundir més sobre el tema de l’exclusió residencial.

La jornada va resultar fructífera per diversos motius. D’una banda, es va aconseguir donar visibilitat al centre d’acollida en un àmbit diferent de l’habitual, generalment coincident amb altres recursos de la xarxa social del municipi, visibilitzant i posant en valor la tasca que es fa amb les persones participants en el recurs, i , per altra banda, la xerrada va despertar l’interès de col·laboració de diversos treballadors de l’EUIPO que, finalitzada aquesta, es van dirigir a nosaltres per saber més sobre com participar al programa de voluntariat del CAI d’Alacant.

Finalment, si bé no menys important, volem posar èmfasi en la solidaritat mostrada per l’equip de professionals d’aquest organisme, ja que ens van fer entrega d’una dona generosa de roba, donada la necessitat de roba existent en el servei, especialment d’abric per les baixes temperatures, tractant-se d’una de les demandes que cal cobrir més bàsiques i constants amb les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió residencial.

De la mateixa manera, iniciem converses amb vista a futures col·laboracions amb l’EUIPO, que poden suposar una forma de suport en la normalització i integració del col·lectiu a la xarxa general de serveis de la ciutat.

Des del CAI d’Alacant volem agrair aquesta donació, la bona acollida a la xerrada, així com la predisposició d’aquest organisme a obrir noves vies de col·laboració amb el servei.