Formulari del Canal d'Alertes i Denúncies

Aquest formulari permet alertar confidencialment sobre sospites de qualsevol actuació irregular. Es considera una actuació irregular qualsevol fet presumptament contrari a l’ordenament jurídic, els principis generals d’actuació i comportament ètic recollit al Codi Ètic de la FSC, oa la normativa interna que resulta aplicable. També té aquesta consideració qualsevol incompliment que pugui constituir la comissió dun delicte imputable a la persona jurídica.

La persona informant que vulgui fer una comunicació sense aportar les seves dades personals ho pot fer de forma anònima. De la mateixa manera, si opta per no amagar la seva identitat, tindrà la garantia que la seva informació personal i de les parts implicades continuarà sent confidencial.

Max. file size: 10 MB.
(Per més d'un fitxer, adjunteu fitxer comprimit Zip)
Dades de contacte, la següent informació no és obligatòria: