Tallers de prevenció de relacions abusives“Els Paranys de l’amor”

ervei de formació per a la prevenció de relacions abusives de parella en instituts de secundària i en altres centres formatius i de lleure per a adolescents i joves, “Paranys de l’amor”, de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Malgrat els avenços aconseguits, encara hi ha una forta presència de la violència masclista entre la gent jove. Elles i ells, tot i ser capaços de descriure-la i identificar-la sobre el paper, en general, creuen que es tracta d’alguna cosa que només passa a parelles de mitjana edat o a dones casades. Així, molts dels comportaments que són a la base o origen del problema (gelosia, control exagerat, etc.) per a molts i moltes adolescents signifiquen senyals d’amor (paranys) i interès per la parella, sense identificar-les com a mites i falses creences que perpetuen les relacions de desigualtat i els estereotips de gènere.

Aquestes relacions de desigualtat poden tenir greus conseqüències en la salut i el benestar emocional i físic dels i les joves que les pateixen. Situació que es veu molts cops agreujada pel mal ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

És per això que, l’Ajuntament de Barcelona vol posar a l’abast del professorat dels instituts de secundària i altres centres formatius i de lleure una eina que serveixi per avançar vers unes relacions interpersonals basades en el respecte i l’equitat.

Què són “Els paranys de l’amor”?

És un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix tallers de prevenció de les relacions interpersonals abusives per a adolescents i joves amb la finalitat de promoure estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la conscienciació entorn a la presència de la violència masclista en la quotidianitat. A més, permeten identificar valors, actituds i comportaments que són indicadors d’abús en les relacions afectives i interpersonals entre nois i noies.

Quins objectius tenen aquests tallers?

Els objectius que persegueixen aquests tallers són els següents:

 • Identificar la presència de la diversitat de manifestacions de violència en la vida de les persones i potenciar actituds de rebuig front aquestes, tot reduint els factors de risc i augmentant i enfortint els de protecció.
 • Rebutjar explícitament qualsevol valor, actitud o comportament que predisposi i/o condueixi a l’establiment de relacions interpersonals abusives.
 • Donar eines de reflexió per plantejar nous models alternatius d’identitats personals positives, per tal d’evolucionar cap a una societat cohesionada i igualitària, però que respecti la diferència i la diversitat.
 • Reflexionar i qüestionar els estereotips de gènere en relació a la construcció de les identitats femenina i masculina.
 • Analitzar els tòpics referents a l’amor i les relacions de parella, a partir de l’anàlisi de tots els llenguatges (escrits, audiovisuals, etc.).
 • Potenciar l’autoconeixement i l’autoestima com a estratègia d’apoderament davant relacions abusives.
 • Aprendre formes no violentes, basades en els paràmetres de la cultura de la pau, de resoldre els conflictes, essent conscients de la seva major eficàcia respecte els sistemes estructurats en l’ús de la violència.

Quins continguts podem trobar?

 • La construcció social del gènere. Els conceptes de sexe, gènere i sexualitat. Estereotips i aprenentatge dels rols de gènere.
 • La desigualtat de gènere com a conseqüència del sistema patriarcal. Microviolències i neosexisme.
 • La problemàtica de la violència masclista: violència en la parella i violències socials contra joves amb sexualitats o gèneres diferents als de la norma social, violència contra noies amb sexualitats explícites.
 • L’aprofundiment en el concepte de les implicacions de la violència en l’àmbit de la parella: idealització de l’amor romàntic i els seus principals mites. Indicadors de relacions abusives.

A qui s’adrecen aquest tallers?

A adolescents i joves d’instituts de secundària i altres centres formatius i de lleure de la ciutat de Barcelona.

Com ho fem?

Els tallers tenen una durada de sis hores, repartides en tres sessions de dues hores, a partir d’una metodologia el més dinàmica possible, tot cercant la major participació i implicació de l’alumnat participant.

Com es pot sol·licitar aquest servei?

El pot sol·licitar docents i altres agents educatius tant d’instituts de secundària com de centres d’educació en el lleure de la ciutat de Barcelona, mitjançant el següent correu electrònic: tallersprevencio@bcn.cat

Informació de contacte

Email: tallersprevencio@bcn.cat
Telèfon: 93 424 04 00
Persones de contacte: Laura Macaya