Serveis de centres de dia i centre de respirde Santurtzi (Finalitzat al 2020)

Aquests serveis titularitat de l’Ajuntament de Santurtzi estan sent gestionats mitjançant la fórmula de consorciat entre Lagunduz i Fundació Salut i Comunitat des del 9 d’octubre de 2012.

Les prestacions que es duen a terme en aquest recurs es desenvolupen en els següents centres:

  • Centre de Dia Bullón (amb capacitat per a 40 persones).
  • Centre de Dia Villar (amb capacitat per a 40 persones).
  • Centre de Respir (amb una capacitat de 32 persones en règim diürn i 18 en règim nocturn).

El servei de Centre de Dia i de Centre de Respir està principalment destinat a persones més grans de 60 anys qualificades com a dependents per l’Ajuntament de Santurtzi.

El principal objectiu en aquests recursos és el d’afavorir l’existència de condicions adequades de vida entre la gent gran dependent i les seves famílies, procurant el major nivell possible d’autonomia i de qualitat de vida per a ambdues parts.

Informació de contacte

Email: cd.elbullon@utelagunduzfsyc.org / cd.elvillar@utelagunduzfsyc.org /
respiro@utelagunduzfsyc.org
Persones de contacte: Jordi Giráldez